Laukos
Politika

Lauksaimnieki dokumentus atbalsta saņemšanai varēs iesniegt tikai elektroniski0

Lauku atbalsta dienestā (LAD) pieteikumus valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta saņemšanai, kā arī tiem pievienotos dokumentus turpmāk būs jāiesniedz tiešsaistē, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), paredz Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi LAD likumā.

Vienlaikus arī LAD izdotos dokumentus sūtīs atbalsta pretendentiem tiešsaistē, izmantojot EPS.

Iepriekš obligāta elektroniskā pieteikšanās bija lauksaimniekiem, kuri pieteicās ES tiešo maksājumu atbalstam un kuru rīcībā bija vismaz 10 hektāru lauksaimniecības zemes, kā arī pretendentiem Lauku attīstības programmas “Agrovide un klimats” vai “Bioloģiskā lauksaimniecība” pasākumos.

Zemkopības ministrijā (ZM) norādīja, ka lielākā daļa iesniegumu jau līdz šim LAD tiek pieteikti elektroniski. Līdzšinējā pieredze liecina, ka, iesniedzot dokumentus tiešsaistē, būtiski samazinājies pieļauto kļūdu skaits, raitāk norit atbalsta administrēšana, iespējama ātrāka atbalsta maksājumu izmaksa un samazinās piemēroto maksājumu samazinājumu un sankciju skaits un apmērs.

Tāpat ZM atzīmēja, ka elektroniska iesniegumu pieteikšana gadskārtējiem atbalsta pasākumiem nozīmē arī mazāku administratīvo slogu iesniegumu aizpildīšanā, jo ir iespējams norādīt tikai izmaiņas salīdzinājumā ar situāciju iepriekšējā gadā.

Tomēr tā kā ne visiem lauksaimniekiem un pretendentiem ir tehniskas iespējas iesniegumus un dokumentus pieteikt tiešsaistē, arī turpmāk lauksaimniekiem tehnisku atbalstu sniegs LAD.

LA.lv