Laukos
Politika

Lauksaimnieki LDC varēs uzzināt, kurš ir skatījies informāciju par viņiem piederošajiem dzīvniekiem0

Foto Karīna Miezāja

Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem turpmāk būs tiesības pēc pieprasījuma apskatīt informāciju par to, kurš ir skatījies informāciju par viņam piederošiem un Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē reģistrētajiem dzīvniekiem, paredz valdības atbalstītie Ministru kabineta (MK) noteikumi par reģistrēto dzīvnieku datubāzē esošās informācijas izmantošanas kārtību.

Noteikumus izstrādājusi Zemkopības ministrija (ZM), lai pilnveidotu pakalpojumu pieejamību. Tā tā kā izmaiņas plānotas lielākajā daļā attiecīgo MK noteikumu, tos plānots izdot jaunā redakcijā.

Noteikumu projekts paredz, ka LDC savā tīmekļa vietnē publicē normatīvajos aktos noteikto informāciju par dzīvniekiem, ievērojot Informācijas atklātības likumā noteiktās prasības. Lai saņemtu autorizēto pieeju datubāzei, dzīvnieku īpašniekam, iestādēm un citām personām, ir jāiesniedz iesniegums LDC.

Tāpat noteikumu projekts paredz, ka dzīvnieka īpašniekam ir tiesības pēc pieprasījuma apskatīt informāciju par to, kurš ir skatījis datus par viņam piederošiem dzīvniekiem. Šādu priekšlikumu ierosināja nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv dzīvnieka īpašnieku un turētāju intereses.

Noteikumu projektā iekļauta arī prasība par to, ka personai vai iestādei ir jābūt aktivizētai oficiālai elektroniskai pasta adresei atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likumam, kas stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms noteikumu projekta tiesiskais regulējums, ir dzīvnieku īpašnieki, tā pilnvarotās personas, iestādes un to pilnvarotās personas, kā arī citas pilnvarotās juridiskās un fiziskās personas. Pēc Lauksaimniecības datu centra datiem, pašlaik ir 24 000 aktīvo lietotāju.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv