Laukos
Politika

Lauksaimnieki līdz šā gada 3.aprīlim var precizēt ainavu elementus0

Foto – LETA

Lauksaimnieki līdz šā gada 3.aprīlim Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā var precizēt lauku blokus un ainavu elementus, informē LAD.

LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā līdz šā gada 3.aprīlim var ierosināt precizēšanas pieprasījumus, lai kā ainavas elementi tiktu izveidoti koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes vai dīķi. Pēc šī norādītā termiņa Vienotā iesnieguma pieņemšanas laikā ainavu elementus vairs nevarēs precizēt.

LAD atgādina, ka 2018.gadā stājas spēkā izmaiņas nosacījumos, kas jāņem vērā, norādot ekoloģiski nozīmīgās platības, tāpēc svarīgi izvērtēt nepieciešamību pieteikt arī jaunus ainavas elementus, lai noteiktās prasības varētu izpildīt.

Jau ziņots, ka lauksaimniekiem ar 15 hektāru vai lielāku saimniecības aramzemi, platībā, kas atbilst 5% aramzemes, no 2018.gada 1.janvāra jāizpilda vairākas prasības ekoloģiski nozīmīgas platības izveidē. Tostarp lauksaimniekiem aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus papuvē (sešu mēnešu periodā līdz 15. jūlijam), starpkultūru aizņemtā platībā (astoņas nedēļas noteiktajā “turēšanas” periodā no 1.septembra līdz 31.oktobrim) un zālāju pasēja platībā pēc galvenā kultūrauga novākšanas. Tāpat augu aizsardzības līdzekļus aizliegts lietot platībā, ko aizņem slāpekli piesaistoši kultūraugi, kamēr kultūraugs atrodas uz lauka.

Ekoloģiski nozīmīgas platības izveidošanas vajadzībām slāpekli piesaistošus kultūraugus var sēt ne tikai tīrsējā, bet arī maisījumā ar citiem kultūraugiem – graudaugiem vai stiebrzālēm. Taču vienlaikus jānodrošina, lai sējumā pārsvarā būtu slāpekli piesaistoši kultūraugi. Piemēram, par platību, kurā āboliņš sēts maisījumā ar stiebrzālēm, nevarēs saņemt brīvprātīgi saistīto atbalstu par proteīnaugiem, bet šādu atbalstu varēs saņemt par proteīnaugiem, piemēram, zirņiem, sētiem maisījumā ar graudaugiem.

Lai izpildītu ekoloģiski nozīmīgas platības izveides prasības, deklarēta papuve jāsaglabā vismaz sešus mēnešus un vismaz līdz kārtējā gada 15.jūlijam.

Lai platību atzītu par ekoloģiski nozīmīgu platību, ir atcelti platības ierobežojumi grupā augošiem kokiem, koku un krūmu puduriem vai akmeņu kaudzēm, laukmalēm un buferjoslām, grāvjiem, kā arī dīķiem. No šā gada ierobežojums par ekoloģiski nozīmīgu platību ļaut deklarēt dīķi, kura platība nepārsniedz 0,1 hektāru, atcelts Lauksaimnieki ekoloģiski nozīmīgas platības mērķiem varēs deklarēt arī lielākas platības dīķus. Tomēr par ekoloģiski nozīmīgu platību uzskatāma tikai tā dīķa daļa, kas nepārsniedz 0,3 hektārus.

Noteikumos ir pārskatīts to pagastu un novadu saraksts, kuros tiek piemērots atbrīvojums no ekonomiski nozīmīgas platības (ENP) izveides prasības apgabalos, ar lielu mežu īpatsvaru, sarakstā iekļaujot Bērzaunes un Lauderu pagastus, kuros no 2018. gada piemērojams atbrīvojums no ENP izveides prasības izpildes. Vienlaikus no saraksta izsvītroti Bērzkalnes, Embūtes, Feimaņu, Ģibuļu, Ipiķu, Mazozolu, Meņģeles, Pededzes, Raiskuma, Seces, Straupes, Tīnūžu, Umurgas, Viļķenes, Zeltiņu pagasti un Ādažu novads, kas nozīmē, ka šajos pagastos no šā gada jāizpilda ENP izveides prasības.

LA.lv