Laukos
Politika

Lauksaimnieki var iesniegt lauku bloku precizējumus šim gadam0

Foto – Kaspars Nordens/LETA

No 4.februāra lauksaimnieki Lauku atbalsta dienestā (LAD) var iesniegt lauku bloku jeb ainavu elementu precizējumus 2019.gadam.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

LAD norāda, ka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdī platībai uz lauku bloka ir jābūt sakoptai, jo LAD inspektori to pārbaudīs arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, to neiekļaus lauku blokā un sezonas laikā atkārtoti neapsekos.

Lauksaimniekiem ir būtiski atcerēties, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav viens un tas pats, kas iesniegums platību maksājumu saņemšanai.

Vienlaikus LAD atgādina lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumā ir iespēja savas apsaimniekotās platības nošķirt no kaimiņu apsaimniekotajām platībām. Šādi vienā lauku blokā atrodas tikai viena lauksaimnieka apsaimniekotā platība, kas ļauj precīzāk pieteikt visu savu apsaimniekoto platību, kā arī izvairīties no pārdeklarācijas ar kaimiņu.

Par savām apsaimniekotajām platībām klienti var pārliecinieties LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem lauku blokos: http://karte.lad.gov.lv/ vai LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda līdzekļus un tiešos maksājumus zemniekiem.

LA.lv