Laukos
Politika

Lauksaimnieku priekšlaicīgās pensionēšanās atbalstu aprīlī turpināja saņemt 545 zemnieki0


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto-pexels

Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) priekšlaicīgās pensionēšanās atbalstu šā gada aprīlī Latvijā turpināja saņemt 545 atbalsta saņēmēji, informēja Lauku atbalsta dienestā (LAD).

Starp šā gada aprīlī atbalstu saņēmušajiem 545 cilvēkiem 56 gadījumos pēc atbalsta pretendenta nāves atbalstu turpināja saņemt mantinieki.

Minētais atbalsts ir saimniecisks pamudinājums gados vecākiem lauksaimniekiem izbeigt savu lauksaimniecisko darbību agrāk, nekā viņi to būtu darījuši parastos apstākļos,

Jau ziņots, ka Eiropas Savienības (ES) Tiesas Ģenerāladvokāts, atbildot uz Satversmes tiesas (ST) jautājumu, secinājis, ka Eiropas Padomes (EP) regula par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda atbalstu lauku attīstībai neļauj dalībvalstīm, tajā skaitā, Latvijai pieņemt tādu tiesisko regulējumu, kas ļautu mantot priekšlaicīgās pensionēšanās atbalstu.

Pieteikumu ST iesniedza Administratīvā rajona tiesa, kuras izskatīšanā ir lieta par mantotās priekšlaicīgās pensijas izmaksas pārtraukšanu. Administratīvajā rajona tiesā ir vērsušās kāda lauksaimnieka, kuram šāda pensija savulaik piešķirta, mantinieces. Līgums par priekšlaicīgo pensionēšanos paredzēja, ka pensiju lauksaimniekam vai viņa mantiniekiem maksā līdz 2021.gadam, taču tās izmaksu pārtrauca 2015.gadā – pēc apstrīdētās normas pieņemšanas. Apstrīdētā norma esot pieņemta tādēļ, ka lauku saimniecību no pensijā aizgājušā lauksaimnieka parasti pārņemot viņa radinieki, proti, potenciālie mantinieki. Tādējādi radinieki saņemot gan lauku saimniecību, gan iespēju mantot pensiju. Savukārt konkrētajā Administratīvās rajona tiesas izskatāmajā gadījumā saimniecību bija pārņēmusi cita persona.

Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētā norma pieņemta, vispusīgi neizvērtējot faktisko situāciju, proti, neņemot vērā gadījumus, kad saimniecību pārņem persona, kas nav konkrētā lauksaimnieka mantinieks. Apstrīdētā norma bez leģitīma mērķa ierobežojot personu īpašuma tiesības, turklāt vispār neesot ticis vērtēts samērīgums starp sabiedrības ieguvumu un privātpersonu pamattiesību ierobežojumu.
http://laukos.la.lv/es-tiesa-latvija-nedriksteja-ieviest-iespeju-mantot-lauksaimnieku-priekslaicigas-pensionesanas-atbalstu/

LA.lv