Bizness, Īpašums

Lauku saimniecības kļūst aizvien lielākas

Pēdējo trīs gadu laikā vidēji vienā lauku saimniecībā apsaimniekotā lauksaimniecības zemes platība pieaugusi par 19,6%, bet sešu gadu laikā – par 27,9%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2016.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma provizoriskie rezultāti.

Arī kopējā lauksaimniecības kultūru sējumu platība vidēji vienā lauku saimniecībā pieaugusi no 12,5 hektāriem (ha) 2010. gadā līdz 14 ha 2013. gadā un 17,4 ha 2016. gadā. Kopumā kultūru sējumu platība vidēji vienā lauku saimniecībā 2016. gadā bija par 24,3% lielāka nekā 2013. gadā un par 39,2% lielāka nekā 2010. gadā.

Tāpat vērojama tendence pieaugt graudaugu sējumu platībām graudu audzētāju saimniecībās. 2016.gadā vidēji vienā graudaugu audzētāju saimniecībā audzēja 30,4 ha graudaugu, kas ir par 23,1% vairāk nekā 2013.gadā un par 51,7% vairāk nekā 2010.gadā. Savukārt tehnisko kultūru audzētāju saimniecībās šīs grupas kultūraugu sējuma platība vidēji vienā saimniecībā samazinājusies – no 57 ha 2010.gadā un 55,4 ha 2013.gadā līdz 51,1 ha 2016.gadā. Pērn, salīdzinot ar 2013.gadu, tehnisko kultūru sējumu platības vidēji vienā saimniecībā samazinājušās par 7,7%.

Tajā pašā laikā pieaug arī lauksaimniecības dzīvnieku skaits – 2016.gada 1.jūlijā vidēji vienā dzīvnieku audzētāju saimniecībā bija 18 liellopi, tajā skaitā deviņas slaucamās govis, kā arī vidēji 52 cūkas, 35 aitas, septiņas kazas un 226 mājputni.

2016.gadā Latvijā bija 69 900 ekonomiski aktīvu lauku saimniecību, kas apsaimniekoja 1920,1hektāru izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Pieaugot lauku saimniecību platībām, lauku saimniecību skaits kopš 2010.gada ir samazinājies par 13 500 jeb 16,2%.

Tāpat statistikas pārvaldes dati liecina, ka ekonomiski aktīvo saimniecību skaits pēdējo triju gadu laikā Latvijā ir samazinājies par 14,6%. Savukārt izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības lauku saimniecībās pēdējo sešu gadu laikā palielinājušās par 120 000 hektāru jeb 6,7%.

Pagājušā gada lauku saimniecību struktūras apsekojums ir izlases apsekojums, kura ietvaros iegūta informāciju par 30 000 lauku saimniecību. 2016.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma gala rezultātus publicēs CSP datubāzē 2017.gada beigās.

Pievienot komentāru