NVO, Politika

Lauku vietējās rīcības grupas varēs saņemt 700 000 eiro starpvalstu sadarbībai

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību laukos, vietējās rīcības grupām šogad plānots piešķirt atbalstu starpvalstu un starpteritoriālai sadarbībai kopumā 700 000 eiro apjomā, paredz valdības akceptētais noteikumu projekts.

Noteikumi paredz atbalstu vietējās rīcības grupu darbībām, kuru mērķis ir pārņemt starptautisko pieredzi, attīstīt jaunu pieeju un meklēt inovatīvus risinājumus esošām situācijām, tādējādi veicinot savas darbības teritorijas uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas.

Patlaban Latvijā darbojas 35 vietējās rīcības grupas, kurām laika gaitā ir izveidojusies sadarbība ar citu Eiropas Savienības (ES) valstu organizācijām, kas saņem atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai vai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī trešo pasaules valstu organizācijām, kuras īsteno sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejai līdzīgas vietējās attīstības stratēģijas.

Noteikumi nosaka atbalsta saņemšanas nosacījumus, apmēru un intensitāti, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, pieteikšanās kārtību, kā arī sadarbības projekta īstenošanas nosacījumus, atbalsta pieprasīšanas un maksāšanas kārtību.

Vietējās rīcības grupas ir nevalstisko organizāciju veids, kur sadarbojas vietējo pašvaldību pārstāvji, lauksaimnieki vai zivsaimnieki un nevalstiskās organizācijas.

Kā ziņots, Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020.gadam atbalstos vietējās rīcības grupām pieejamais atbalsta apmērs stratēģiju īstenošanai ir 9 183 410 eiro apmērā, tajā skaitā ES fondu finansējums 6 244 718 eiro, bet valsts budžeta finansējums – 2 938 691 eiro apmērā. 2017.gadā atbalstu plānots izmaksāt 700 000 eiro apmērā, turpmākos gados to plānots sadalīt vienādās daļās uz visiem atbalstam attiecināmajiem gadiem.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē.

Pievienot komentāru