Laukos
Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs šogad plāno konsultēt 180 meža īpašniekus0

Vienā no pagājušā gada konkursa uzvarētājiem – “Ļucānu” saimniecības mežā. Foto LMĪB

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) šogad plāno turpināt pērn uzsākto konsultāciju projektu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un šogad plāno sniegt konsultācijas 180 meža īpašniekiem, informēja Zemkopības ministrijā (ZM).

Šā gada pirmajā ceturksnī saņemti jau 65 konsultāciju pieteikumi, un gada laikā plānots sniegt konsultācijas 180 meža īpašniekiem.

LLKC atgādina, ka konsultācijas būs pieejamas visā Latvijas teritorijā un maksimālais atbalsta apmērs vienam konsultāciju saņēmējam visā plānošanas periodā ir 1 500 eiro. Atbalsta apmērs summējas ar citu jomu konsultāciju jautājumiem, piemēram, lauksaimniecības jautājumiem.

Bezmaksas konsultācijas meža īpašniekiem pieejamas par dabisko dzīvotņu savvaļas faunas un floras aizsardzību, tostarp un meža īpašuma apsekošanu, apsaimniekošanas ieteikumiem, eksperta atzinumu sagatavošanu par aizsargājamiem meža biotopiem un koksnes resursu novērtēšanu galvenajā cirtē.

Tāpat konsultācijas pieejamas arī par ūdens resursiem, tostarp meža īpašumu apsekošanu, atzinumu par meža apsaimniekošanu ūdensobjektu aizsargjoslās, cirsmu stigošanu, saglabājamo koku izzīmēšanu, skiču izgatavošanu un cirsmu novērtēšanu galvenajā cirtē. Meža īpašniekiem būs pieejamas arī konsultācijas par savvaļas putnu aizsardzību, tostarp meža īpašumu apsekošanu, eksperta atzinuma sagatavošanu par meža sastopamajām putnu sugām un ieteikumiem par meža apsaimniekošanu un veicamajiem biotehniskajiem pasākumiem.

Konsultācijas pieejamas pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”, kura mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.

Pasākumā tiek atbalstīta individuālu konsultāciju sniegšana lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē iesaistītajām juridiskām vai fiziskās personām, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem.

LA.lv