Laukos
Mežsaimniecība

LLKC: Sācies labākais laiks jaunaudžu kopšanai0

Foto: LVM

Pašreizējais laiks vasaras otrajā pusē ir labākais brīdis jaunaudžu kopšanai, jo iespējams izveidot augšanas apstākļiem piemērotu audzes sastāvu un uzlabot labvēlīgus koku augšanas apstākļus, kā arī samazināt sniega un vēja bojājumu riskus, liecina informācija Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) mājaslapā.

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra eksperti norāda, ka par jaunaudžu kopšanu jādomā jau kopš koku iestādīšanas. Mežaudzes pirmajos gados ir jāparedz agrotehniskā kopšana, kad mērķa sugas koki jāatbrīvo no zālaugiem un nevēlamām koku atvasēm. Tā tiek uzlaboti apgaismojuma, mitruma un barošanās apstākļi. Visu platību vienlaidus izkopt nav nepieciešams, lai nodrošinātu kociņu labvēlīgu “dzīves telpu”, pietiek izkopt to vien 0,5 līdz viena metra rādiusā ap koku.

Tāpat eksperti atgādina, ka bagātīgās augsnēs, kur zālaugu aizzēlums ir intensīvāks, saulmīļu sugām, piemēram, bērzam un priedei kopšana, visticamāk, būs nepieciešama divas reizes gadā. Īpaši svarīgi ir jaunaudzes kopt vasaras beigās, kad zālaugu augšana jau praktiski ir apstājusies. Tas nepieciešams, lai ziemā apsnigušie zālaugi kociņus nenoliektu un netraucētu tiem vertikāli augt nākamajā gadā.

LLKC mājaslapā arī atgādināts, ka jaunaudžu kopšanas mērķis ir izveidot vēlamo sugu sastāvu audzē, palielināt koku ikgadējo pieaugumu un mežaudzes vērtību nākotnē. Mežaudzes sastāvu var sākt veidot, kad koki sasnieguši divu līdz četru metru augstumu un sāk konkurēt. Tad vēlams izcirst nevēlamo sugu kokus, lai nodrošinātu vēlamās sugas vienmērīgu izvietojumu platībā. Pēc kopšanas jāpaliek koku sugām, kuras ir piemērotas konkrētam meža tipam. Atstājamo koku skaits ir skaits atkarīgs no koku sugas un augstuma.

Tāpat meža īpašniekiem atgādināts, ka skuju kokiem kopšanu ieteicams veikt oktobrī, novembrī, jo šajā laikā cirstos kociņus sniegs pieplacinās zemei, veicinot to ātrāku satrūdēšanu. Ar priedes kopšanu nedrīkst nokavēt, jo tās galotnei jābūt brīvai. Egle savukārt jākopj saudzīgāk, ja egles ir iepriekš nekoptas, tās jāatbrīvo, kopjot vairākos paņēmienos. Nav vēlams audzēt egles tīraudzi. Ja audzē ir diezgan daudz lazdu, vēlams atstāt uz pudura kādus dzinumus, lai aizkavētu krūma ataugšanu, norāda LLKC eksperti.

Tikmēr lapu kokiem kopšanu ieteicams veikt jūlijā, augustā, jo audze būs pasargāta no straujas atvašu sazelšanas un atstājamie koki augšanas periodā nostiprināsies un būs noturīgāki pret vēja un sniega negatīvo iedarbību rudenī un ziemā. Bērzu jāretina, kad audze ir sasniegusi aptuveni divu metru augstumu., neatstājot bērzus ar resniem zariem, padēlu, žākļveida zarojumu un līku stumbru.

Lai pareizi izkoptu jaunaudzes, jāraugās vairāk uz meža augšanas apstākļu tipu un koku sugām, kuras turpmāk vēlas audzēt saimnieks. Ja saimniekam šķiet grūti saprast, ko labāk atstāt un ko ne, ieteicams konsultēties ar meža nozares speciālistu vai apmeklēt kādu no izglītojošiem semināriem. Vairāk par jaunaudžu kopšanu var uzzināt LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra veidotā informatīvajā materiālā “Jaunaudzes kopšana – investīcijas nākotnei”.

LLKC darbojas kopš 1991.gada un ir lielākais lauku konsultāciju sniedzējs Latvijas teritorijā. Tā pastāvēšanas mērķis ir veicināt lauku attīstību, paaugstinot lauku uzņēmēju profesionālās un ekonomiskās zināšanas, nodrošināt konsultāciju un mācību organizāciju visos Latvijas novados, paaugstināt lauku iedzīvotāju konkurētspēju Eiropas Savienībā un organizēt Zemkopības ministrijas padotībā esošajās iestādēs strādājošo darbinieku tālākizglītību.

LA.lv