Bizness, Gaļas pārstrāde

LOSP: Beidzot ir jāsakārto Latvijas liellopu gaļas tirgus

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) gaļas grupas sanāksmē atbalstīti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par dzīvnieku liemeņu klasifikāciju, kuri tiek izstrādāti, pamatojoties uz gaļas nozares ierosinājuma pēc nevalstisko organizāciju pārstāvju viesošanās Lietuvas uzņēmuma UAB AGARAS kautuvē, kurā iepazinās ar tur esošo dzīvnieku liemeņu klasifikācijas un samaksas kārtību.

“Grozījumus nepieciešams veikt, lai uzlabotu situāciju liellopu gaļas tirgū Latvijā, kas paredzētu to, ka kautuvē drīkst atrasties un klasifikāciju veikt arī cits sertificēts klasificētājs, kuru pieaicina kaujamo dzīvnieku īpašnieks, lai nodrošinātu iegūto klasifikācijas rezultātu neapstrīdamību un līdz ar to izvairītos no domstarpībām par samaksas apmēru par kaušanai nodotajiem dzīvniekiem. Īpaši svarīgi tas ir gaļas liellopu audzētājiem, lai viņi par attiecīgās nobarojuma klases liemeni saņemtu atbilstošu samaksu,” uzsver LOSP gaļas grupas vadītāja Dzintra Lejniece.

LOSP ierosināto izmaiņu būtība noteikumu projektā ir noteikt, ka kautuvē blakus kautuves algotam liemeņu klasificētājam drīkstēs atrasties un klasifikāciju veikt arī cits sertificēts klasificētājs, kuru pieaicina kaujamo dzīvnieku īpašnieki vai viņu pilnvarota persona.

“LOSP gaļas grupas dalībniekus uzrunāja Baltic Vianco Trading piedāvājums izveidot Latvijā liellopu gaļas zīmolu. Šādi analogi zīmoli darbojas jau Igaunijā un Lietuvā. Tas uzlabotu kvalitatīvas liellopu gaļas atpazīstamību Latvijas tirgū un palielinātu zemniekiem noieta tirgu kvalitatīvai gaļai par 5- 15%. Nolēmām savstarpēji sadarbojoties turpināt zīmola pilnveidošanu un liellopu gaļas tirgus situācijas uzlabošanu. Viens no nosacījumiem zīmola sekmīgai izveidošanai ir augstākminētās izmaiņas Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumos,” izteicies LOSP izpilddirektors Guntis Vilnītis.

Pēc Zemkopības Ministrijas sniegtās informācijas izmaiņas ir saskaņotas ar visām saistošajām ministrijām, un tie tuvākajā laikā tiks iesniegti MK.

Pievienot komentāru