Bizness, Gaļas pārstrāde

LOSP: ES finansējuma sadalē priekšroka jādod vietējās gaļas pārstrādātājiem

Gaļas liellopu audzēšanas nozarē patlaban lielākā problēma ir dzīvu lopu izvešana no valsts, kas nerada pievienoto vērtību šāda veida eksportam. Līdz ar to Eiropas fondu finansējumu sadalē priekšroka būtu jādod to uzņēmumu projektiem, kas ražo produkciju no vietējiem liellopiem vai cūkām, portālam laukos.lv atzina Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvji.

Saskaņā ar Eurostat informāciju salīdzinot 2005.gadu ar 2016.gadu dzīvu liellopu eksports palielinājies no 0,3 miljoniem eiro līdz 28 miljoniem eiro, savukārt dzīvu cūku eksports pieaudzis no 0,5 miljoniem eiro līdz 12 miljoniem eiro. LOSP uzskata, ka valsts līmenī nepieciešams stiprināt gaļas pārstrādi, kas kā izejvielu izmanto Latvijā audzētus lauksaimniecības dzīvniekus.

Lai to panāktu, viens no risinājumiem piešķirot Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu pārstrādei, priekšroku dot uzņēmumiem, kas pārstrādā Latvijā audzētus lopus. Tas stiprinātu ekonomiku laukos, radītu darba vietas, palielinātu nozares pievienoto vērtību un dotu iespēju lauksaimniekiem ā izejvielu ražotājiem nostabilizēt un attīstīt saimniecisko darbību. Tāpēc LOSP uzskata, ka šāds ES atbalsta princips pie projektu izvērtēšanas ir jānodrošina normatīvajos aktos.

Vienlaicīgi, domājot par gaļas nozares attīstību, arī paši lauksaimnieki atzīst, ka saimniecībās ir daudz neatrisinātu problēmu. Piemēram, bieži vien saimniekiem trūkst zināšanu par kvalitatīvu liellopu nobarošanu, lai saimniekotu ekonomiski izdevīgi, samazinātu transportēšanas un izaudzēšanas izmaksas līdz gaļas tirgū pieprasītai kondīcijai, kā arī mazinātu milzīgo nozares atkarību no ES atbalsta maksājumiem.

LOSP gaļas grupas pārstāvji vienojās par kopīgām sarunām ar visiem pārtikas ķēdes dalībniekiem, lai sadarbotos un Latvijas gaļas nozari padarītu rentablu.

Pievienot komentāru