Laukos
Politika

LOSP: Gada sasniegums – PVN likme dārzeņiem; gada problēma – darbaroku trūkums0

Foto: VAAD

Vērtējot aizejošā gada svarīgākos notikumus, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomē (LOSP) norāda, ka lielākā problēma bija situācija nozarē saistībā ar neprognozējamiem laikapstākļiem, bet gada sasniegums – nodokļa likmes samazināšana dārzeņieem. Savukārt nākamā gada izaicinājums būs darbaspēka piesaiste, kopējā Eiropas Savienības lauksaimniecības politika, kā arī – tiešmaksājumu izlīdzināšana.


Gada neraža

Neprognozējami laika apstākļi, kuri būtiski ietekmēja jebkuras saimniecības darbības rezultātus. Pārbaudījumu gads lauksaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu rezultātā ir bojā gājuši kultūraugu sējumi un siens. Līdz ar to ražas novākšana ar tehniku daudzviet nebija iespējama un bija jānodrošinās ar roku darbu. Galvenā atziņa, ka jāsakārto ūdens notece un meliorācijas sistēmas.

Gada sasniegums
LOSP atzinīgi novērtē vairāku gadu garumā risinātā jautājuma apstiprināšanu par samazināto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi no 21% līdz 5% Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Samazinātā PVN likme dos jaunu stimulu politiķiem izvērtēt iespēju arī citiem produktiem nākotnē ieviest samazināto likmi.

Gada rekords
Sviesta cenas kāpums pasaules un Latvijas veikalu plauktos izveidoja unikālu rekorda cenas situāciju, pēdējo desmit gadu griezumā. Uz visa piena nozares produktu vidējo cenu fona arī piena iepirkuma cena tirgū saglabājās relatīvi augsta un Latvijā turas pie 30 centiem par vienu kilogramu, kas dod iespēju izķepuroties no dziļās piena krīzes, kurā ilgstoši atradās piena ražotāji.

Gada skaitīšana
Arvien vairāk lauksaimnieki satraucas par jautājumu, kas saistīts ar “dabas skaitīšanas” jeb biotopu kartēšanas plānu – daudzās diskusijās, semināros un pārrunās paustas lauksaimnieku un mežsaimnieku bažas, lai nākotnē pēc iespējas mazāk parādītos saimniecisko darbību ierobežojoši faktori. Skaitīšana vēl ir procesā, tādēļ iznākumu šim procesam rādīs laiks.


Gada sērga

Āfrikas cūku mēra (ĀCM) straujā izplatība Latvijas teritorijā, jo aizvien tiek konstatēti jauni saslimšanas gadījumi mežacūkām, kas aizvien uzliek papildus spriedzi un slogu cūkaudzētāju saimniecībām, jo, kā zināms, pat tās saimniecības, kuras stingri ievēroja biodrošības pasākumus, saskārušās ar ĀCM traģiskajām sekām.

Gada sadarbība
LOSP aktīvi iesaistījās jautājumā par godīgu samazinātā PVN svaigiem dārzeņiem, augļiem un ogām ieviešanu mazumtirdzniecības tīklos, tāpat kopīgi ar Zemkopības ministriju tika strādāts pie vienošanās ar Latvijas Tirgotāju asociāciju un Latvijas Pārtikas Tirgotāju asociāciju.

Par nodokļu politikas jautājumiem LOSP aktīvi sadarbojās ar Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju. Kopīgi panākts, ka lauksaimniekiem kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājiem tiek saglabāti atvieglojumi, paredzot, ka līdz 2023.gadam ar IIN apliekamajā ienākumā neiekļaus summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Tāpat līdz 2023.gadam paredzēts pagarināt atvieglojumu, kas dod iespēju zemes pārdevējam, kurš zemi pārdod lauksaimniekam, nemaksāt IIN, kā arī IIN režīmā tiek saglabāta esošā IIN likme 10% un esošā IIN aprēķināšanas kārtība zemes nomas darījumiem.

Ar Satiksmes ministriju strādāts pie jautājuma par autoceļu nodokļu aprēķina (vinjeti) un transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli, tika panākts finansiāli izdevīgākais variants lauksaimniekiem. Jāstrādā pie tā, lai tiktu atjaunots Ceļu fonds, lai uzlabotu ceļu stāvokli un nodrošinātu prognozējamu finansējumu ceļu būvei, remontiem un uzturēšanai.

Gada apspriestākie noteikumi
Kopā ar LTRK izdevās panākt obligātās iepirkuma komponentes (OIK) groza samazinājumu par 262 milj. eiro, kam vajadzēja samazināt visiem elektroenerģijas patērētājiem kaut nedaudz, bet tomēr OIK daļu. Nav izdevies panākt izmaiņas Elektroenerģijas tirgus likumā, lai mazajiem lauksaimniekiem ar 2018.gadu nepieaugtu elektroenerģijas cena. Nav godīgi, ja uz MVU rēķina ievērojamu elektroenerģijas cenas samazinājumu, pat līdz 33% iegūst lielie elektroenerģijas patērētāji, mazajiem OIK komponentei palielinoties par 2% vai 10-12 eiro/mēnesī.

Gada cīņa ar vējdzirnavām
Pasākumi, kas ierobežotu ēnu ekonomiku, jo tā būtiski ietekmē lauksaimnieku konkurētspēju. Būtu jāievieš elektronisko preču pavaddokumentu sistēmas ieviešana Latvijā, tas ir ļoti svarīgi pārtikas nozarē, jo tā ierobežotu PVN krāpšanās shēmas, veicinātu pārtikas drošību un izsekojamību, kā arī samazinātu krāpšanās gadījumus ar pārtikas izcelsmi.

Gada mācība
Nozare arvien biežāk saskaras ar pieaugošām tirgus cenām un klimata pārmaiņu radītajiem riskiem, kas nopietni ietekmē lauksaimnieku ienākumus, apgrūtinot plānošanu, līdz ar to jādomā, kā pilnveidot riska pārvaldības instrumentus gan Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politikā, gan Latvijā.


Gada problēma – izglītība un nodarbinātī
ba
Jāuzsver profesionālās lauksaimniecības izglītības un darbaspēka trūkuma problēma. Nozares profesionālās izglītības skolas ik gadu paliek arvien tukšākas, jo jaunieši nesaskata iespēju tikt nodarbinātiem pēc lauksaimnieciskās izglītības iegūšanas.
Lauksaimniekiem ir cieši jādomā par šodienas ieguldījumu nākotnē, ieinteresējot jauniešus darboties ar lauksaimniecību saistītās jomās un iegūstot attiecīgu profesionālo izglītību. Darba devējiem ir jāpiedāvā kvalitatīvas prakses iespējas tehnikumu jauniešiem, kā arī jādomā par atlīdzību vai stipendiju.


Gada vēlēšanas

22.martā, nu jau uz trešo sasaukuma termiņu – uz trīs gadiem LOSP valdes priekšsēdētāja amatā tika ievēlēts Edgars Treibergs. Atkārtoti tik liela biedru uzticība un uz tik ilgu sasaukuma termiņu līdz šim nav notikusi, kas biedrības vēsturē ir nebijis fakts. Apsveicam!

Gada lepnums
Konkursā “Sējējs” balvu par mūža ieguldījumu saņēma LOSP valdes locekle Aija Balode. Ministru kabineta balva tika piešķirta Lauku atbalsta dienesta direktorei Annai Vītolai- Helvigai. Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts LOSP valdes loceklei Mārai Rudzātei, SIA “Lestene” valdes priekšsēdētājam, lauksaimniekam Egīlam Seņkānam un SIA “Nītava” valdes priekšsēdētājam Edvardam Beinarovičam. Zemkopības ministrijas medaļu “Par centību” saņēma Gundega Sauškina.

2018. gada apņemšanās un izaicinājumi
2018.gadā Briselē aktīvāk runās par priekšlikumiem saistībā ar Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) un jauno ES daudzgadu budžetu. Būtiski, lai arī nākamajā periodā saglabātu pietiekoši lielu ES finansējumu KLP mērķiem, savukārt svarīgākā prioritāte ir tiešmaksājumu izlīdzināšana.

LOSP turpinās aizstāvēt īpašos noteikumus sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanai, turklāt tas ir nepieciešams arī citās nozarēs, piemēram, graudkopībā, sezonas darbiem, tādiem, kā akmeņu lasīšana un sēklu lauku ravēšana. Šis nodoklis ir svarīgs arī tāpēc, ka liela problēma ir darbaspēka piesaiste.

Tāpat LOSP sadarbībā ar valsts institūcijām turpinās strādāt pie jautājuma par OIK samazināšanu, kas būtiski paaugstinātu ekonomikas konkurētspēju, palielinot investīcijas un radot jaunas darbavietas.

Lai lauksaimniecības nozari stabilizētu, tikpat svarīgi arī pašiem lauksaimniekiem sadarboties un nostiprināt savas pozīcijas produktu piegādes ķēdē, piemēram, gaļas nozarē ir jāuzlabo sadarbība, jāveido kooperācija, kā arī būtu jādomā par subproduktu pārstrādes papildināšanu.

LOSP apvieno 58 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk kā 14 200 ražojošo lauksaimnieku.

LA.lv