Laukos
Politika

LOSP ikmēneša sanāksmē spriedīs par plūdu sekām, PVN un zemes privatizāciju0

Foto – Ivars Soikāns/LETA

Lai spriestu par pēdējā laika aktualitātēm saistībā ar plūdu radīto zaudējumu kompensāciju, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un zemes privatizācijas likuma izmaiņu virzību, šonedēļ notiks Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce.

Sanāksmi atklās Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs Armands Krauze, kurš ziņos par pievienotās vērtības nodokļa (PVN), likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un šīs vasaras plūdu radīto zaudējumu kompensāciju jautājumu virzību Valdībā un Saeimā.

Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) direktors Dainis Treijs iepazīstinās klātesošos ar institūta darbības jomām un iespējamo sadarbību. Turpinot diskusiju – AREI Lauku attīstības novērtēšanas daļas pētnieks Armands Vēveris sniegs prezentāciju par Lauku attīstības programmas (LAP) izpildi un tās ietekmi uz Latvijas ekonomiku – detalizētāk analizējot finansējuma saņēmēju konkurētspēju, nodarbinātību un piena sektora attīstību.

Sapulces noslēgumā AREI Ekonomikas nodaļas tirgus pētīšanas nodaļas vadītāja Ingūna Gulbe informēs par “Tirgus un cenu informācijas sistēmas” darbības principiem Latvijā un cenu pieejamību.

LOSP sanāksme notiks trešdien, 20.septembrī, Zemkopības ministrijā, Rīgā, Republikas laukumā 2.

LOSP apvieno 58 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk kā 14 200 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.

LA.lv