Laukos
Politika

LOSP: Regulators sācis kustināt OIK “vezumu”, bet vēl jāpapūlas0

Foto: Shutterstock

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) 27.martā piedalījās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) sēdē, lai aizstāvētu LOSP paustās prasības par Konsultāciju dokumentu “Par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, informē padome.

“LOSP ir gandarīta par regulatora pieņemto lēmumu par sezonālo jaudu atslēgšanas risinājumu, kas ļaus atteikties no sezonāli izmantojamām jaudām virs 100A periodā līdz 9 mēnešiem, ierobežot obligātās iepirkumu komponentes (OIK) diferenciācijas negatīvos efektus no š.g. 1.aprīļa. Mēs prasījām, un regulators apstiprināja pieslēguma efektivitāti 7% apmērā un viena mēneša periodā. Sezonāli lielu jaudu izmantojošie zemnieki un citi uzņēmēji nebūs spiesti turēt liekas pieslēguma jaudas nesezonā, kas samazinās viņu izmaksas pēc ST aprēķiniem par 3,1 miljonu eiro katru gadu. Ir novērsta situācija, ka pēc 9 mēnešiem, piemēram, graudu kaltes īpašnieks, varētu palikt bez iespējas atjaunot nepieciešamo pieslēguma jaudu,” paziņojumā presei pauž LOSP.

Edgars Treibergs, LOSP valdes priekšsēdētājs piebilst:” Ņemot vērā kļūdaini izstrādāto metodiku un nevēlēšanos ņemt vērā lauksaimnieku norādījumus par sezonalitāti un iepriekšējo gadu kārtības saglabāšanu, kad nesezonā bija iespēja samazināt pieslēguma jaudas, prasījām izstrādāt un īstenot mehānismu par elektroenerģijas patērētāju pārmaksāto ar jaudu un OIK saistīto maksājumu kompensēšanu no 2018.gada janvāra, līdz šo grozījumu spēkā stāšanās brīdim, tomēr to egulators nav ņēmis vērā.”

LOSP joprojām prasa regulatoram pieņemt nākamos lēmumus, kurus LOSP jau iesniedza vienlaikus ar pieņemto lēmumu par sezonālajiem pieslēgumiem.

LOSP prasa, lai regulators noteikumos paredzētu normu – atbalstu tajos gadījumos, kad lietotājs par saviem līdzekļiem ir izbūvējis jaunu pieslēgumu. LOSP ierosinājums ir paredzēt, ka lietotājs nemaksā sistēmas pakalpojuma fiksēto maksu, līdz ir atgūtas jauna pieslēguma faktiskās izmaksas.

Tāpat LOSP uzstāj, ka jāsamazina sadales lietotāju grupas, lai ierobežotu izmaksu disproporciju starp dažādām spriegumu pakāpēm, kas radusies no OIK diferenciācijas. Priekšlikums ir sākotnēji apvienot līniju un kopņu tarifus.

Esot arī jāsamazina kapitāla atdeve sadales sistēmas operatoriem atbilstoši LOSP priekšlikumiem, kas tika iesniegti SPRK jau 2016.gadā un jāveic papildus analīze sistēmas operatora izmaksu samazināšanai.
Jānosaka kā pienākums elektroenerģijas ražotājiem maksāt sistēmas pakalpojumus tādā pašā apmērā kā patērētājiem.

“LOSP redzējumā, veicot mūsu grozījumus, ievērojami samazinātos patērētāju izmaksas, kas saistītas ar sadales tarifu un OIK reformu un tiktu veicināta reģionālo komersantu konkurētspēja. Latvijai no trešas dārgākās Eiropas valsts sadales tīkla izmaksās un 7.vietas OIK maksājumos, sakārtojot savu energosaimniecību, jākļūst līdzvērtīgi efektīvai Skandināvijas valstīm,” uzsvērts paziņojumā.

LA.lv