Laukos
Politika

LOSP: Situāciju lauksaimniecībā uzlabotu ēnu ekonomikas mazināšana un risku pārvaldības pilnveide0

Foto-LETA

Situāciju lauksaimniecības nozarē uzlabotu ēnu ekonomikas mazināšana un risku pārvaldības instrumentu pilnveide gan Eiropas Savienībā (ES) kopumā, gan Latvijā, atzina Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.

Viņš norādīja, ka lauksaimniecības nozare arvien biežāk sastopas ar pieaugošām tirgus cenām un klimata pārmaiņu radītajiem riskiem, kas ļoti nopietni ietekmē lauksaimnieku ienākumus, apgrūtinot plānošanu. Tāpēc ir jādomā, kā pilnveidot riska pārvaldības instrumentus ES Kopējā lauksaimniecības politikā un Latvijā.

Pēc Treiberga teiktā, būtiski veikt arī pasākumus, kas ierobežotu ēnu ekonomiku, jo tā būtiski ietekmē Latvijas lauksaimnieku konkurētspēju. Latvijā būtu jāievieš elektronisko preču pavaddokumentu sistēma, kas ir ļoti svarīgi pārtikas nozarē, jo tādējādi izdotos ierobežot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpšanās shēmas, veicināt pārtikas drošību un izsekojamību, un samazināt krāpšanās gadījumus ar pārtikas izcelsmi.

Viņš piebilda, ka LOSP atzinīgi novērtē arī ieceri Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām un dārzeņiem samazināt PVN likmi no 21% līdz 5%. Treibergs pauda cerību, ka drīzumā samazinātā PVN likme Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām un dārzeņiem tiks ieviesta un pierādīsies tās pozitīvā ietekme, stimulējot politiķus izvērtēt iespēju nākotnē ieviest arī citiem lauksaimniecības produktiem samazināto PVN likmi.

Lauksaimniecības nozarē problēma ir arī darbaspēka trūkums un tas, ka profesionālās izglītības skolas ik gadu paliek arvien tukšākas, jo jaunieši nesaskata iespēju tikt nodarbinātiem pēc lauksaimnieciskās izglītības iegūšanas, teica Treibergs.

“Lauksaimniekiem ir cieši jādomā par šodienas ieguldījumu nākotnē, piesaistot, ieinteresējot jauniešus darboties ar lauksaimniecību saistītās jomās un iegūstot attiecīgu profesionālo izglītību. Darba devējiem ir jāpiedāvā kvalitatīvas prakses iespējas tehnikumu jauniešiem, kā arī jādomā par atlīdzību vai stipendiju šiem jauniešiem, kas lielākajai daļai noteikti būtu lieliska motivācija iesaistīties praktiski ražošanā,” viņš sacīja.

LOSP apvieno 59 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk kā 14 200 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.

LA.lv