Laukos
Mežsaimniecība

LVM izsludina konkursu par kūdras atradnēm Červonkas purvā0


Kūdras ieguve. Ilustratīvs attēls.
Kūdras ieguve. Ilustratīvs attēls.
Foto – Linda Leiškalne

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izsludinājis konkursu par nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršanu kūdras atradnē Červonkas purvā, informēja uzņēmumā.

Zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesības tiks piešķirtas kūdras ieguvei LVM valdījumā esošajā kūdras atradnē “Vecsalienas (Červonkas) purvs”, kuras kopējā platība ir 61,91 hektārs. Kūdras atradne atrodas Daugavpils novada Vecsalienas pagastā, LVM Dienvidlatgales reģiona Sventes meža iecirkņa teritorijā un šo zemi plānots nomāt kūdras ieguvei.

Zemes nomas līgums tiks slēgts līdz rekultivācijas pabeigšanai, bet ne ilgāk kā uz septiņdesmit pieciem gadiem.

Atbilstoši sertificēta vērtētāja SIA “Latio” šā gada 12.septembrī veiktajam tirgus novērtējumam minētās zemes nomas maksa ir 49 eiro par vienu hektāru gadā. Papildus tam konkursa uzvarētājam būs jāmaksā maksājums, konkursa rīkotāja veikto ieguldījumu apmērā, nekustamā īpašuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, dabas resursu nodoklis, rekultivācijas iemaksas vai jānodrošina bankas vai cita veida garantija.

Pretendentiem piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz konkursa nolikumā norādītajā kārtībā līdz 2018.gada 9.novembra plkst.11, Rīgā, Vaiņodes ielā 1, LVM telpās. Pēc minētā termiņa LVM piedāvājumus vai dokumentu papildinājumus vairs nepieņems. Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas, LVM informēs konkursa uzvarētāju, nosūtot rakstisku uzaicinājumu slēgt zemes nomas līgumu.

Konkursa nolikumā teikts, ka tā mērķis ir nodrošināt LVM valdījumā esošās zemes maksimāli izdevīgu iznomāšanu, kā arī kūdras resursu ieguvi, iesaistot konkursā iespējami plašu zemes dzīļu izmantotāju loku un nodrošinot to brīvu konkurenci.

LA.lv