Laukos
Mežsaimniecība

LVM izsludina zinātniskās izpētes pasūtījumu par minerālmateriāliem būvniecībā0

Foto LETA

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtījusi zinātnisko pētījumu “Minerālie materiāli un to maisījumi būvniecībā un būvmateriālu ražošanā”, liecina informācija uzņēmuma mājaslapā.

LVM norāda, ka 2015.gadā tika veikts pētījums “Smilts un grants zemes dzīļu un to produktu tirgus izpēte”, kura mērķis bija izpētīt smilts un grants zemes dzīļu resursus un to produktu tirgu, lai radītu priekšnoteikumus lēmumu pieņemšanai par šo resursu un no tiem radīto produktu ražošanu un tirdzniecību nākotnē.

Pētījumā netika vērtēta zemes dzīļu resursu pieprasījuma struktūra, LVM tehnoloģiskās iespējas un specifiskā pieprasījuma sasaiste ar uzņēmuma karjeru tīklu.

Tāpēc nepieciešams aktualizēt, precizēt un papildināt 2015.gadā veiktā pētījuma rezultātus, nosakot, kādi tieši produkti ir ražojami, kādus produktus tirgus pieprasa, kas ir paredzamie klienti, kur tie atrodas, kādi ir nepieciešamie produktu parametri, kādas tehnoloģijas un aprīkojums ir nepieciešams, lai ražotu apzinātos produktus ar augstāku pievienoto vērtību, pārdodot tos klientiem.

Pētījuma mērķis ir izpētīt smilts, smilts-grants un dolomīta un to maisījumu daudzpusīgus izmantošanas un pielietošanas veidus, potenciālo reģionālo pieprasījumu un piedāvājumu katrā produkta veidā, ražošanas tehnoloģijas, biznesa potenciālu un tirgus attīstības tendences.

Lai veicamā pētījuma nodevumi raksturotu pašreizējo situāciju, jāanalizē esošā tirgus situācija pētāmo derīgo izrakteņu ieguvē un to apstrādē, kā arī veicams visaptverošs saistīto procesu izvērtējums, lai noteiktu, kas ir tie minerālo materiālu maisījumi un kādas darbības veicamas, lai LVM realizētu saimnieciskos mērķus smilts, smilts-grants un dolomīta produktu realizācijā.

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2018.gada 7.marts

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un adrese: AS “Latvijas valsts meži” administratorei, Vaiņodes ielā 1, Rīgā, LV-1004.

LVM apsaimnieko 1,63 miljonus hektāru valsts meža zemes. Galvenais uzņēmuma produkts ir kokmateriāli, katru gadu piedāvājot tirgū aptuveni piecus līdz septiņus miljonus kubikmetru koksnes. Kompānijas vienīgā īpašniece ir valsts Zemkopības ministrijas personā.

LVM apgrozījums 2016.gadā bija 256,87 miljoni eiro, kas ir par 1,8% mazāk nekā 2015.gadā, uzņēmuma peļņa samazinājās par 14,6% un bija 50,614 miljoni eiro, liecina informācija “Firmas.lv”. Uzņēmuma 2017.gada finanšu dati vēl nav publiskoti.

LA.lv