Laukos
Mežsaimniecība

Maija beigās Kuldīgā notiks mācības par plantāciju tipa mežu ierīkošanu0

Kuldīgā maija beigās notiks meža īpašniekiem un lauksaimniekiem paredzētas mācības “Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži”, kurās būs iespējams mācīties ierīkot plantāciju mežu, informē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (LLKC).

Mācību lektore būs Latvijas valsts mežzinātnes institūtu “Silava” zinātniece Dagnija Lazdiņa.

Meža īpašnieki un lauksaimnieki apmācībās varēs uzzināt par likumdošanas prasībām attiecībā uz kokaugu ieaudzēšanu, kā arī kokaugu stādījumiem kā lauksaimniecības kultūru – lauksaimniecības un lauku attīstības likuma kontekstā un Eiropas Savienībā. Tāpat būs iespējams uzzināt aktuālo par kokaugu plantācijās audzējamajām koku sugām Latvijā, stādāmā materiāla iegādes prasībām un kvalitāti, ieaudzējamo koku sugu izvēli, vietas izvēli, augsnes sagatavošanu, izmaksām, stādīšanas termiņiem, stādīšanas shēmām, mēslošanu un agrotehnisko kopšanu.

Pasākuma dalībnieki varēs uzzināt arī par dabas aizsardzības prasībām un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iespējām, kā arī dažādu koku sugu augšanas gaitu plantācijās, prognozējamo krāju un pirmo iespējamo produkciju, kā arī Eiropas Savienības (ES) atbalstu meža ieaudzēšanai

Mācību praktiskajā daļā būs iespēja iepazīties ar “Silava” parauglaukumiem plantāciju mežu ierīkošanā – kā 20 gadu laikā plantācija ir veidojusies un attīstījusies, kā arī praktiski uzzinās, kā apsekot neizmantotas zemes dabā un kā izveidot apsaimniekošanas plānu, kā novērtēt plantāciju meža koku kvalitāti un produktivitāti, kā sagatavot stādmateriālus plantācijām, kādi dokumenti jāiesniedz Valsts meža dienestā, lai noformētu un izveidotu plantāciju.

Tāpat mācību dalībniekiem būs iespēja saņemt institūta zinātnieku Mudrītes Daugavietes, Baibas Bambes, Dagnijas Lazdiņas un Anda Lazdiņa grāmatu – monogrāfiju “Plantāciju mežu augšanas gaita, produktivitāte un ietekme uz vidi”.

Mācības notiks 29. un 30.maijā, un tās rīko LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) Ziemeļkurzemes nodaļa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi”.

LA.lv