Laukos
Gaļa un zivis

Mājlopu pircējiem turpmāk būs jāinformē par kaušanai iepirktajiem dzīvniekiem0

Foto: Uldis Graudiņš

Lai nodrošinātu pilnīgāku informāciju par dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku liemeņu tirdzniecību, turpmāk attiecīga papildinformācija būs jāsniedz dzīvnieku pircējiem, kas pērk dzīvniekus kaušanai, kā arī savākšanas centriem un tirgotājiem, kas pērk dzīvniekus nobarošanai.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas sagatavotajā noteikumu anotācijā, patlaban informāciju par nokauto dzīvnieku cenām sniedz tikai kautuves par iepirktajiem dzīvniekiem, taču bez kautuvēm ir arī dzīvnieku pircēji, kas iepērk dzīvniekus un nosūta tos uz kautuvi nokaušanai.

Tādējādi cenu nosaka un samaksā dzīvnieku pircējs, nevis kautuve, taču šī cena līdz šim netika paziņota.

Attiecībā uz dzīvu dzīvnieku cenām 2018. gada 11. jūlijā stājās spēkā Eiropas Komisijas regula, kas paredz, ka visām Eiropas Savienības dalībvalstīm jāziņo tirgus cenas par dzīviem liellopiem un sivēniem.

Tā kā pašreizējais regulējums nosaka tikai sivēnu cenu paziņošanu, informācijas sniedzēju loks tiek papildināts ar savākšanas centriem un tirgotājiem, kas iepērk liellopus nobarošanai.

Regula arī precizē, ka cena jāsniedz par sivēniem, kuri paredzēti nobarošanai un kuru dzīvsvars ir apmēram 25 kg. Līdz ar to precizēta anketa par sivēniem, jo pašreizējais regulējums nenosaka, par kādiem sivēniem jāsniedz informācija.

Savukārt, lai izpildītu prasības, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas un likumprojekta “Personas datu apstrādes likums”, jaunajos grozījumos noteikti nosacījumi fizisko personu datu apstrādei.

LA.lv