Laukos
Piensaimniecība

Mānās ar saldējuma svaru0

Foto EPA/LETA

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pārbaudēs konstatējis piecus gadījumus, kad saldējuma faktiskais svars iepakojumā nav atbildis uz fasējuma norādītajam, informēja centra pārstāvji.

PTAC pārbaudīja, vai veikalos nopērkamā fasētā saldējuma faktiskais daudzums atbilst uz iepakojuma norādītajam un vai fasētās preces marķējums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

PTAC kontroli veica 17 uzņēmumos – 12 ražošanas un piecos vairumtirdzniecības uzņēmumos – un pārbaudīja 72 fasēto preču partijas. Pārkāpumi saistībā ar fasēto preču satura faktisko daudzumu konstatēti trijos saldējuma ražošanas un trijos vairumtirdzniecības uzņēmumos, tostarp piecos gadījumos konstatētas būtiskas neatbilstības – atsevišķām saldējuma fasējuma vienībām satura faktiskais daudzums pārsniedza pieļaujamo negatīvo novirzi no marķējumā norādītā nominālā daudzuma.

Savukārt 18 fasēto preču partijām tika konstatēts normatīvo aktu prasībām neatbilstošs marķējums.

Tāpat PTAC konstatēja, ka no 12 pārbaudītajiem ražošanas uzņēmumiem tikai trim bija ieviesta fasēto preču satura faktiskā daudzuma kontrole. Uzņēmumiem doti norādījumi attiecībā uz kontroles sistēmas izveidošanu.

Projekta laikā arī konstatēts, ka pārdošanā tiek piedāvāti dažāda veida saldējumi, kuru marķējumā nominālais daudzums tiek norādīts vienlaicīgi gan masas, gan tilpuma vienībās. PTAC vērsa uzmanību, ka saskaņā ar normatīvo aktu prasībām saldējuma nominālais satura daudzums ir jānorāda masas vienībās, savukārt vienlaicīga produkta daudzuma norāde arī tilpuma vienībās ir ražotāja brīva izvēle.

LA.lv