Mežsaimniecībai, Tehnika

Mazās tehnikas izmantošana mežizstrādē

Autori : Andis Lazdiņš, mežzinātņu doktors, vadošais pētnieks, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava

Mežizstrādi un kokmateriālu pievešanu var veikt ne tikai ar 10–20 tonnu smagiem traktoriem, bet arī ar nelieliem – 2–5 tonnas smagiem zāles pļāvējiem. Mazās tehnikas izgatavotāju ir vismaz tikpat daudz kā lielo traktoru ražotāju, taču nereti viena mazās tehnikas modeļa eksemplāru skaits nepārsniedz pāris gabalu un katra nākamā mašīna ir jauns izaicinājums tās izgatavotājam.

Taču ir arī tādi mazās tehnikas ražotāji, kas, izgatavojuši vairākus simtus mašīnu, veido specializētu modeļu līnijas un turpina kāpināt ražošanas apjomu, pakāpeniski aizstājot lielās mežizstrādes mašīnas ar saviem hobija traktoriem specifiskos tirgus segmentos, piemēram, mašinizētā jaunaudžu kopšanā, apauguma novākšanā un sanitārajās cirtēs. Mazajā tehnikā nereti atrodamas tādas inovācijas, kas lielākajās mašīnās parādās tikai pēc vairākiem gadiem. Piemēram, mazo harvesteru griezējgalvas aprīko ar elipses veida zāģa sliedēm, kas piemērotas sīku kociņu un krūmu zāģēšanai, bet mazajiem pievedējtraktoriem uzstāda tā sauktos tilta kausus, kas ļauj izcelt kokmateriālus no audzes vertikālā stāvoklī, ļaujot būtiski samazināt paliekošo koku bojājumus un palielināt pievešanas darba ražīgumu.

Jānoskaidro tirgus situācija
Izvēloties mazo mežizstrādes tehniku, vispirms jācenšas rast atbildi uz jautājumu par to, vai kārotais traktors ir izgatavots vienā eksemplārā vai eksistē vēl daži desmiti tādu pašu mašīnu. Ir vērts apskatīties arī lietoto mašīnu piedāvājumus, jo pārdodamās tehnikas nostrādāto stundu un cenas attiecība salīdzinājumā ar jaunām mašīnām parasti ir pietiekami daiļrunīga. Ja mašīnu ražo sērijveidā, ir jānoskaidro, kur atrodas galvenais noieta tirgus un vai mūsu mežizstrādes apstākļi ir līdzīgi tiem, kam mašīna paredzēta. Piemēram, ir rūpīgi jāizsver lēmums iegādāties traktorus, ko pārdod galvenokārt Centrāleiropas valstīs, kur tehnikai nav jābrauc pa aktīvās piedziņas disku arklu vai senāk ar PKL–70 veidotajiem arumiem, nav jāforsē grāvji un nav jāved kokmateriāli pa kilometriem gariem krietni lielāku traktoru izspaidītiem pievešanas ceļiem.

Mazā mežizstrādes tehnika nav viendabīga – ir pieejami pavisam vienkārši garāžā saskrūvēti traktori un samazinātas lielo mežizstrādes mašīnu kopijas, kurās atrodamas visas modernās meža tehnikas pazīmes – vadības automatizācija, kokmateriālu uzskaite un pat klimata kontrole. Parasti vairākkārt atšķiras arī šo mašīnu cena.
Par mazo mežizstrādes tehniku ir dzirdēts daudz mītu un autoritatīvu viedokļu, bet ir ārkārtīgi maz argumentētas informācijas par darba ražīguma rādītājiem, izmaksām, tehnikas izturību, komforta līmeni un lietošanas mērķi, t. i. – kādiem apstākļiem un ciršu veidiem attiecīgā mašīna ir piemērota. Izmantojot mazo harvesteru, jārēķinās, ka pavasarī sezonālo liegumu laikā to būs grūti nodrošināt ar darbu, jo mazo harvesteru nevarēs iesūtīt galvenajā cirtē vai grāvju trašu tīrīšanas cirtēs. Savukārt mazie pievedējtraktori var būt ekonomiski izdevīgi tad, ja pievešanas attālums un pievedamo kokmateriālu veidu skaits ir neliels. Mazās mašīnas ir efektīvākas tikai tādos apstākļos, kur lielo mežizstrādes mašīnu potenciālu nevar pilnībā izmantot, piemēram, jaunaudžu kopšanā, apauguma novākšanā no aizaugušām lauksaimniecības zemēm, kopšanas cirtēs uz augsnēm ar mazu nestspēju, kur regulāri izvietotu tehnoloģisko koridoru tīkls ne vienmēr ir labākais risinājums.

Pievienot komentāru