Laukos
Tehnika

Padoms zemniekam. Mehanizēta skābbarības tranšeju pārsegšana un atsegšana0


Skābbarības tranšeju pārklājējs.
Skābbarības tranšeju pārklājējs.
Skābbarības tranšeju pārklājējs.

Armīns Laurs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Nīderlandē ir izstrādāti tehniskie līdzekļi, ar kuriem ir iespējama skābbarības tranšeju segplēves ātra uzklāšana un noņemšana. Šādas tehnikas izmantošana dod iespēju ievērojami samazināt roku darbu, kā arī piepildīt tranšejas ar skābējamo masu pakāpeniski. Vairāk par to – šajā rakstā.

Šodien nav iedomājams, ka 60 metru garai skābbarības tranšejai tikai 20 minūtēs varētu noņemt segplēvi un pēc tam īsā laikā to atkal ātri uzklāt, kā arī uzlikt slogojumu. Taču tas ir iespējams, lietojot jauno Nīderlandē izstrādāto tehniku. Nīderlandieši ļoti bieži bijuši pionieri inovāciju jomā. Tā tas ir arī šoreiz. Divas Nīderlandes firmas ir izcēlušās, piedāvājot automatizētu sistēmu skābbarības tranšeju atsegšanai, pārklāšanai ar segplēvi un tās piespiešanai skābbarības masas virsmai. Turklāt sistēmas apkalpošanai nepieciešams tikai viens cilvēks.

Lazanjas tipa tehnoloģija
Piedāvātā sistēma dod iespēju skābbarības sagatavošanā izmantot jaunu, tā saukto lazanjas tipa skābbarības sagatavošanas tehnoloģiju. Tās pamatā ir veģetācijas periodā pakāpeniski izaugušo skābbarībai izmantojamo augu masas ieklāšana tranšejā vairākās kārtās atkarībā no augu gatavības pakāpes. Tādas horizontālas kārtas varētu būt no 10 līdz 14. Šāda skābbarības sagatavošanas tehnoloģija nav iedomājama, ja katru reizi tranšeja būtu jāatsedz un jāpārklāj ar rokām, kā arī segplēve jānostiprina ar tradicionālo slogojumu (riepām, smilšu maisiem vai jostām).

Sistēmas galvenais darba orgāns ir veltnis, kam uztīta speciāla vairākkārt lietojama polietilēna plēve. Veltnis ir pievienots pacēlājam, kas veltni pārvieto virs tranšejas turp un atpakaļ, kā arī nodrošina veltņa rotāciju. Viena šāda sistēma var apkalpot līdz 25 m platas tranšejas.

Ja tranšeja ir platāka par 25 m, tad tiek lietoti divi pacēlāji, kas atrodas katrs savā tranšejas pusē. Segplēvi uztinot vai notinot no veltņa, abi pacēlāji pārvietojas sinhroni.

Gareniski tranšejas virzienam 2 m attālumā paralēli viena otrai pie segplēves ir piestiprinātas lokanas caurules ar 20 cm diametru, bet pie segplēves malām – caurules ar 30 cm diametru. Kad segplēve ir uzsegta, caurules piepilda ar ūdeni. Ar ūdeni piepildītas caurules viena metra svars atkarībā no tās diametra ir 30 vai 80 kg.

Tranšejas, kuras garums ir 60 m, pārklāšanai ar segplēvi un cauruļu piepildīšanai ar ūdeni ir nepieciešamas 120 minūtes, bet cauruļu iztukšošanai un segplēves noņemšanai – 30 minūtes.

Skābbarības tranšeju pārklājējs var patstāvīgi pārvietoties, tā riteņi ir stūrējami. Pateicoties tam, agregātam nav problēmu apkalpot vairākas skābbarības tranšejas. Turklāt pārklājējs var pabraukt sānis vai arī pacelt veltni ar uztītu segplēvi pietiekami augstu, lai caur tranšeju varētu izbraukt transportlīdzeklis, kas atvedis jaunu skābējamās masas kravu.

Kad tranšeja jāatsedz, piemēram, ikdienā ēdinot dzīvniekus vai ieklājot jaunu skābējamās masas kārtu, segplēves malu ar vairākām saitēm piestiprina pie veltņa. Tiek iedarbināts hidromotors, veltnis sāk rotēt, un notiek pakāpeniska segplēves uztīšana uz tā. Pārklājēja pārvietošanos nodrošina otrs hidromotors.

Hidromotoru darbināšani izmanto iekšdedzes dzinēju vai elektromotoru. Tiek piedāvāta arī komplektācija ar akumulatoriem, kas tiek uzlādēti ar saules baterijām. Skābbarības tranšeju pārklājēju var vadīt arī ar tālvadības pulti.

Kad segplēve tiek uztīta, ūdens lokanajās caurulēs gravitācijas iespaidā sāk plūst uz cauruļu lejasgalu, kur ūdens spiediens pieaug. Tur atrodošies spiediena sensori iedarbina atsūknēšanas ūdens sūkņus, un ūdens tiek novadīts kanalizācijā. Kad gaisa temperatūra ārā ir augstāka par 0 °C, caurulēs iepilda saimniecībā pieejamo ūdeni, bet ziemā jālieto sālsūdens ar slēgtu uzglabāšanas sistēmu.

Atkarībā no skābbarības tranšeju garuma un platuma, kā arī no pārklājēja komplektācijas, tā cena 2017. gadā Nīderlandē bija no 50 000 līdz 60 000 eiro.

Skābbarības pārklājēja priekšrocības
Pēc ražotājfirmas uzskatiem, skābbarības pārklājējam ir šādas priekšrocības.

l Firma apgalvo, ka viņu piedāvātā segplēve kalpo vismaz 10 gadu. Tādējādi atkrītot nepieciešamība katru gadu pirkt jaunu plēvi, kā tas ir, lietojot tradicionālo tranšeju pārklāšanas tehnoloģiju. Turklāt nav vajadzīgas arī nekādas riepas, smilšu maisi vai kāds cits balasts segplēves piespiešanai pie skābbarības masas virsmas.

– Līdz šim skābbarības tranšeju sienu augstums bija ierobežots, jo vajadzēja nodrošināt ērtu smilšu maisu vai riepu uzlikšanu segplēvei no tranšejas sāniem. Lietojot skābbarības tranšeju pārklājējus, šāds jautājums vairs nav aktuāls un tranšeju var būvēt tā, kā tas ir ekonomiski izdevīgāk.

– Izmantojot skābbarības tranšeju pārklājējus, var būvēt lielas skābbarības tranšejas ar atvērtiem abiem galiem, kas dod iespēju transportlīdzekļiem ar skābējamo masu caur tranšeju izbraukt garenvirzienā. Tas samazina transporta izmaksas.

– Pateicoties tam, ka skābbarības tranšeju pārklājējs ievērojami samazina darbietilpību tranšejas atsegšanai un pārklāšanai, ir iespējams bez problēmām vairākkārt īslaicīgi tranšeju atvērt un visā augu veģetācijas periodā ieklāt tranšejā vairākas skābējamās masas kārtas (lazanjas tehnoloģija). Tādējādi saimniecība nav spiesta laikapstākļu vai kādu citu iemeslu dēļ īsā laika periodā nopļaut visus laukus uzreiz. Tas dod iespēju pilnībā izmantot visu skābbarībai piemēroto augu masu.

– Lietojot jauno tehnoloģiju, skābbarībai sekmīgi var izmantot arī mazražīgākos trešos un ceturtos pļāvumus. Tādējādi nav nepieciešams to savākšanai izmantot rituļu tehnoloģiju.

– Pateicoties tam, ka skābējamo masu tranšejā ieklāj plānākās kārtās, tā tiek labāk sablīvēta un skābbarība mazāk bojājas.

– Arī atsedzot tranšejas galu skābbarības izņemšanai katru dienu, tiek iegūta liela laika ekonomija, jo atsegšana aizņem tikai dažas minūtes.

– Tā kā atsedzot tranšejas galu, segplēves mala tiek pacelta uz augšu, uz plēves sakrājies lietusūdens vai sniegs nenonāk saskarē ar atsegto skābbarību. Tas nodrošina, ka skābbarības kvalitāte tās izņemšanas procesā no tranšejas nepazeminās.

Lai lietotu skābbarības tranšeju pārklājējus, jāņem vērā vairāki priekšnoteikumi: – skābbarības masas virsma tranšejā nedrīkst būt augstāka par tranšejas malām, segplēves platumam jāatbilst tranšejas platumam;
– ja skābbarības tranšeju pārklājējam jāapkalpo vairākas tranšejas, tad atstarpei starp tranšeju sienām jābūt vismaz 1 m, bet laukumiem tranšeju galos – 10 m platiem.

Kādi jautājumi radušies nozares ekspertiem?
– Kas notiks ar ūdeni piepildītām lokanajām caurulēm stiprā salā? Vai sālsūdens lietošana būs pietiekami efektīva?

– Vai segplēves noslogojums ar ūdeni piepildītām caurulēm būs pietiekami efektīvs stipras vētras laikā?

– Vai piedāvātā speciālā segplēve tiešām ir tik izturīga un kvalitatīva?

Turklāt eksperti atzīmē, ka jauno sistēmu diez vai varēs izmantot jau uzbūvēto skābbarības tranšeju apkalpošanai. Viņi, ņemot vērā speciālās prasības, saskata tās lietošanas perspektīvu tikai jaunbūvējamās fermās.

Raksta sagatavošanā izmantoti žurnāla Top Agrar materiāli

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv