Meži, Mežsaimniecība

Meža biržā internetā nopelna 150 000 eiro

Pērn mežu internetā veiksmīgi pārdevuši 62, šā gada pirmajā ceturksnī – 22 meža īpašnieki.

Pagājušajā gadā portālā www.mezabirza.lv veiksmīgi noritējušas 62 izsoles, kurās kopumā izdarīti 810 solījumi. Naudas izteiksmē cirsmas pārdotas par vairāk nekā 1,5 milj. eiro. Kopā sākumcenas un nosolītās cenas starpība ir lielāka par 150 000 eiro.

Salīdzinot augošu koku izsoļu cenas, kas realizētas caur portāla izsoļu lapu pagājušajā gadā un šā gada pirmajā ceturksnī, jāsecina, ka skuju koku mežos jūtamu izmaiņu nav, lapu kokiem tā nedaudz cēlusies, taču jauktajos mežos – kritusies. 2016. gadā vidēji svērtā cirsmu cena skuju koku audzēs bijusi 39,95 eiro/m3; lapu koku cirsmās – 30,93 eiro/m3, bet jaukto koku cirsmās – 21,01 eiro/m3. Šā gada pirmajā ceturksnī 22 izsolēs tās attiecīgi bijušas 39,89 eiro/m3, 23,30 eiro/m3 un 21,32 eiro/m3.

Internetportāls www.mezabirza.lv (sākotnēji – cirsmuizsoles.lv) darbojas jau septīto gadu. Lai piedalītos izsolē, meža īpašniekiem vai viņu pārstāvjiem cirsmu izsoļu lapā jāaizpilda vajadzīgā anketa, kurai jāpievieno arī cirsmas skice un atrašanās vieta kartē. Ir nepieciešams arī tā sauktais dastojums, koku novērtējums m3. Izsoles sākumcenu nosaka pats pārdevējs.

Dēzija Gabrāne-Vidze, portāla vadītāja: “Mēs iesakām nelikt mazāku cenu par to, par kādu meža īpašnieks gatavs no cirsmas šķirties. Ir jau vilinoši domāt, ka uzsolīs vairāk, kā bieži arī notiek, taču jābūt gatavam arī uz to, ka var būt tikai viens solījums. Neiesakām arī likt pārspīlēti augstas cenas, jo pircēji ir profesionāļi un tādas cirsmas var arī nenopirkt.”

Pēc cirsmas ievietošanas izsoļu lapā tiek dots laiks ar to cirsmu iepazīties, parasti tas ir no nedēļas līdz mēnesim. Laiku izvēlas klients.

Portālam ir 600 sadarbības partneru, kuri, kolīdz parādījies jauns piedāvājums, saņem par to ziņu savā elektroniskajā pastā. Ir pircēji, kuri cirsmu vēlreiz nodasto ar saviem vērtētājiem, bet daudzi paļaujas uz ievietoto informāciju. Cirsmas ievietošanas maksa izsoļu lapā ir atkarīga no tās sākumcenas un svārstās no 50 līdz 120 eiro. Tā ir vienreizēja maksa, kuru samaksājot nekādas citas komisijas maksas nav. Ja pirmajā reizē cirsmu neizdodas izsolīt, jo šim tirgum ir sezonāls raksturs, pēc kāda laika to atkārto jau par velti.

D. Gabrāne-Vidze: “Visbiežāk visaktīvākā darbība izsolēs notiek pēdējā brīdī. Ja solījums tiek izdarīts pēdējas divās minūtēs, tad izsoles laiks automātiski par piecām minūtēm pagarinās. Tas tāpēc, lai nav pārpratumu – kurš to pogu nospiedis ātrāk vai kuram ātrāks internets. Septiņos gados, izmantojot šo iespēju, pārdotas 500 cirsmas. Varbūt tie neliekas grandiozi skaitļi, taču meža īpašniekam, kurš par savu nelielo meža gabaliņu saņēmis kaut pāris tūkstošus vairāk, tā ir liela nauda, jo lauku cilvēkam ne vienmēr ir iespēja sameklēt savam īpašumam vairākus pircējus. Bet šinī gadījumā pircēji par cirsmu cīnās. Liela daļa pircēju ir lielas starptautiskās kompānijas.”

Apmēram puse no klientiem, kuri vēlas pārdot savas cirsmas, sadarbojas ar meža īpašnieku biedrībām, kuras palīdz meža īpašniekiem ievietot cirsmu izsoļu lapā. Īpaši aktīvas šajā ziņā ir Bārbeles un Kuldīgas meža īpašnieku biedrības.

1 komentārs

Pievienot komentāru