Laukos
Mežsaimniecība

LLU Meža fakultātē ievēlēts dekāns0

Foto – Valdis Semjonovs

Pagājušo otrdien LLU Meža fakultātes dome nobalsoja “par”un dekāna amatā apstiprināja Linardu Siseni, kurš līdz šim bija dekāna vietas izpildītājs, jo pagājušajā vasarā, kad darbu uzteica Dagnis Dubrovskis, vēlēšanas, kas tiek organizētas pavasarī, nenotika.

Linards Sisenis dažādos amatos Meža fakultātē strādājis jau 19 gadus, tāpēc lieliski pārzina studiju procesa stiprās un arī vājās puses. Iemēģinot spēkus dekāna amatā, viņam izdevies saņemt spēcīgu nozares atbalstu.

To apliecina arī akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks: “Man simpatizēja tas, ko Linards Sisenis sacīja savā runā ievēlēšanas procedūras nobeigumā. Viņš teica, ka neviens darbs, ko viņš veicis pēdējā gada laikā kā dekāna vietas izpildītājs, neviena lieta nav darīta ar mērķi nokļūt patstāvīga dekāna statusā. Līdz ar to nekas no tā, kas iesākts, neapstāsies, tikai uzņems apgriezienus. Šajā gadījumā Linards Sisenis ir saņēmis Meža fakultātes un arī nozares mandātu, tā ka atbalsts viņam ir. Domāju, ka nākamos piecus gadus Meža fakultāti gaida būtiskas un pozitīvas pārmaiņas.”

LLU rektore Irina Pilvere uzskata, ka Linards Sisenis ir sevi pierādījis kā ļoti spējīgu un enerģisku vadītāju jau pirmajā darba gadā, būdams dekāna amata vietas izpildītājs. Tā ka visas labās lietas, kas iesāktas, turpināsies jau uz stabilāka pamata. I. Pilvere: “Man šogad ļoti patika, kā fakultāte organizēja Meža dienas. Mēs tagad Jelgavā jūtam, ka mums ir Meža fakultāte un ka meža nozare tautsaimniecībai ir ļoti svarīga. Bet galvenais, ka pamazām veidojas sadarbība starp akadēmisko personālu un mežzinātnes intitūta “Silavas” zinātniekiem, kuriem ir ļoti laba kapacitāte.”

Par iespēju sadarboties ar Meža fakultāti priecājas arī Latvijas Valsts mežzinātnes institūta direktors Jurģis Jansons: “Esmu saņēmis uzaicinājumu strādāt ar studentiem un šajā mācību gadā to arī darīju. Divas stundas nedēļā lasīju lekcijas mežkopībā. Tagad dosimies trīs dienu ilgā izbraucienā uz mežu. Bez papīriem, bez grafikiem, bez cipariem. Dosimies uz mežiem pie Rēzeknes, Gulbenes, Limbažiem, Kalsnavas. Apskatīsim arī “Latvijas Finiera” bērzu plantācijas, aizbrauksim uz pakāpeniskās cirtes objektiem pie Smiltenes. Zinātnieki jau labprāt brauc un stāsta, tikai jābūt uzaicinājumam.”

LA.lv