Bizness, Īpašums

Meža īpašniekiem būs bezmaksas konsultācijas par videi draudzīgu saimniekošanu

Lai meža īpašniekus konsultētu par jauninājumiem saistībā ar meža zemes apsaimniekošanas ekonomiskajiem un vides rādītājiem, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Meža konsultāciju pakalpojumu centrs tuvākajā laikā rīkos apmācību kursus visā Latvijā, portālu la.lv informēja pasākuma rīkotāji.

Konsultāciju sniegšanu nodrošina Eiropas Savienības (ES) atbalsta finansējums, taču visiem meža īpašniekiem tas nebūs pietiekams, līdz ar to konsultācijām jāpiesakās laicīgi.

Mežsaimniecības jomā tiks sniegtas konsultācijas par meža īpašuma apsekošanu, atzinumiem par īpašumā sastopamajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem, savvaļas putnu aizsardzību, meža apsaimniekošanas plānošanu upju, ezeru aizsargjoslās,
ekonomisko un vides rādītāju jautājumiem un citām aktualitātēm.

Pēc konsultācijas meža īpašniekam tiks izsniegta meža apmeklējuma lapa ar konsultanta ieteikumiem, atzinums, koksnes resursu novērtējums, meža apsaimniekošanas plāns un cita saistītā dokumentācija.

Plašāku informāciju par pieteikšanos un konsultāciju saņemšanu var saņemt MKPC nodaļās. Meža īpašniekam jāvēršas attiecīgajā nodaļā, kurā atrodas meža īpašums. Nodaļu kontakti pieejami Meža konusltāciju pakalpojumu centra mājaslapā.

Maksimālais atbalsta apmērs vienam konsultāciju saņēmējam visā plānošanas periodā līdz 2020.gadam ir 1 500 eiro. Atbalsta apmērs summējas ar citu jomu konsultāciju jautājumiem, piemēram, lauksaimniecības jautājumiem.

Konsultācijas tiek īstenotas Latvijas Lauku attīstības programmas pasākumā „Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanas”. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Pievienot komentāru