Laukos
Politika

Meža nozarei nākamgad būs pieejams 237 927 eiro valsts atbalsts0

Lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, 2018.gadā atbalsta apmērs meža nozarei būs 237 927 eiro, paredz valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie un Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotie grozījumi noteikumos par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai.

Valsts atbalsts paredz veicināt sabiedrības informēšanas un izglītošanas programmu un projektu īstenošanu, nodrošināt gada balvas “Zelta čiekurs” balvu izgatavošanu, naudas balvas balvas “Zelta čiekurs” laureātiem un balvu pasniegšanas norises informatīvo un tehnisko nodrošinājumu, skolu jaunatnes izglītošanas pasākumu “Konkurss “Mūsu mazais pārgājiens”” un pasākumu “Meža dienas 2018”, kā arī izstādes “Iepazīsties – Koks!” norisi.

Noteikumu projekts paredz arī atbalstīt zinātniskās izpētes projektus meža nozares attīstībai. Nākamgad finansējums plānots pasākumu “Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings” un “Latvijas situācijai atbilstoša meža apsaimniekošanas SEG emisiju un piesaistes references līmeņa noteikšana 2021.-2025.gadam” īstenošanai.

ZM norāda, ka, ievērojot vienošanās dokumentus par globālo klimata pārmaiņu mazināšanu – Kioto protokolu un Parīzes nolīgumu, meža apsaimniekošanai noteikts konkrēts mērķis – meža apsaimniekošanas references līmenis. Līdz 2020. gadam noteikto references līmeni tehniski koriģēs, lai nodrošinātu metožu saskaņotību. Periodā no 2021. līdz 2030.gadam katras ES dalībvalsts uzdevums būs saskaņā ar Eiropas Komisijas iepriekš noteiktu metodiku nacionāli noteikt meža references līmeni. Plānots, ka pirmais references līmeņa sagatavošanas termiņš būs 2018. gada 31. decembris. ZM uzskata, ka darbs jāuzsāk nekavējoties, lai novērstu vietējo zināšanu trūkumu un īstenotu nepieciešamos pētījumus, nodrošinot Latvijas situācijai atbilstošu meža references līmeņa noteikšanu 2020.-2030. gadam.

Noteikumu projekts dos iespēju īstenot meža resursu monitoringu un īstenot attīstības projektus, tā veicinot meža nozares atpazīstamību un pieejamo resursu un produktu kvalitatīvas un efektīvas izmantošanas iespējas.

Meža attīstības fondam finanšu līdzekļi 237 927 eiro apmērs tiks piešķirti saskaņā ar ZM budžeta programmas “Meža resursu ilgtspējības saglabāšana” apakšprogrammu “Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē”.

Izmaiņas noteikumos vēl tiks skatītas valdībā.

LA.lv