Laukos
Mežsaimniecība

Meža platību paplašināšanai būs pieejami septiņi miljoni eiro0

Foto: LVM

Ieguldījumiem meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā būs pieejami vairāk nekā septiņi miljoni eiro, liecina Lauku atbalsta dienesta (LAD) paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LAD izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”.

Pasākuma aktivitātes “Meža ieaudzēšana” iesniegumus LAD sāks pieņemt no šā gada 1.aprīļa līdz 7.maijam. Projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums ir 1 989 171 eiro.

Pieteikumus aktivitātes “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” varēs iesniegt no šā gada 1.aprīļa līdz 7.maijam. Projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums ir 1 067 838 eiro.

Savukārt aktivitātes “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” pieteikumus var iesniegt no šā gada 1.aprīļa līdz 7.maijam. Projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums ir 4 051 155 eiro.

Projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2023.gada 1.septembrim.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama LAD mājaslapā, un tie jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2.

LA.lv