Meži, Mežsaimniecība

Mežos sākas ugunsnedrošais laika posms

Sākot ar šodienu, Valsts meža dienests (VMD) nosaka meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā, līdz ar to, uzturoties mežā, visiem iedzīvotājiem jāievēro ugunsdrošības prasības.

Kā informē VMD< nolūkā mazinātt meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas, ir noteikti daži aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību. Uzturoties mežos un purvos aizliegts : - nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus; - kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;; - atstāt ugunskurus bez uzraudzības; - dedzināt atkritumus; - braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem; - veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku. Bez saskaņošanas ar VMD mežniecību, nedrīkst veikt jebkādu dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus. Savukārt meža izstrādātājiem jāievēro prasība, ka meža ugunsnedrošajā laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju. Savukārt meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai, nepieciešamības gadījumā, meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem ir jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā, meža īpašnieka pienākums ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību. VMD arī informē, ka šogad jau reģistrēti vairāk nekā 50 meža ugunsgrēki. Par ugunsdrošības noteikumu neievērošanu var piemērot gan administratīvo atbildību, gan arī kriminālatbildību. Fiziskas personas var sodīt ar naudas sodu no 30 līdz 350 eiro, bet juridiskās personas - ar naudas sodu no 70 līdz 700 eiro. Kriminālatbildība iestājas par tīšu un ļaunprātīgu meža dedzināšanu. Pagājušajā gadā meža ugunsgrēki dzēsti 423 reizes 265 hektāru platībā. 76% gadījumu ugunsgrēka izcelšanās iemesls ir bijusi neuzmanīga rīcība ar uguni, bet 9% gadījumu tā ir bijusi ļaunprātīga dedzināšana. Saskaņā ar Zemkopības ministrijas aplēsēm Latvijā vienā meža ugunsgrēkā ik gadu uguns skar vidēji aptuveni 1,3 hektārus meža platības. Savukārt ugunsgrēku dēļ mežam tiek nodarīti zaudējumi vidēji ap 425 000 eiro gadā.

Pievienot komentāru