Laukos
Mežsaimniecība

Mežos visā Latvijā tiek veikts kaitēkļu monitorings0

Egļu astoņzobu mizgrauzis. Foto – Agnis Šmits

Valsts Augu aizsardzības dienesta inspektori patlaban visos Latvijas mežos veic intensīvu meža kaitēkļu monitoringu.

Šobrīd apsekoti 291 ha lapu koku meži, un 391 ha priežu meži, tajā skaitā – arī riska zonas jeb ostas, lidostas, vairumtirdzniecības bāzes, robežkontroles punktu tuvums, pilsētu meži, A kategorijas autoceļu tuvums.

Lapu koku mežos paņemti 47 kukaiņu paraugi, bet skuju koku mežos 112 kukaiņi.

Priežu mežos un riska zonās izvietoti 48 feromonu slazdi koksngrauža Monochamus sp. sastopamības noteikšanai Latvijā. Pašlaik šajos slazdos konstatēti 20 īpatņi.

Visi paraugi tiek testēti VAAD Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā. Neviens augu karantīnas organisms patlaban nav konstatēts.

Monitorings tiek veikts Eiropas Komisijas līdzfinansētās ilgtermiņa Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas ietvaros.

LA.lv