Laukos
Politika

Mīkstina sasniedzamos rādītājus pēc PVN likmes samazināšanas dārzeņiem0

Foto – LETA

Noteikti jauni rezultatīvie rādītāji, kas jāsasniedz pēc pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes samazināšanas augļiem un dārzeņiem, kuri atšķirībā no sākotnēji Finanšu ministrijas (FM) rosinātajiem ir reālāk sasniedzami.

Ministru kabineta (MK) 3.oktobra sēdes protokolā minēts, ka Zemkopības ministrijai (ZM) uzdots līdz 2020.gada 1.augustam sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK informatīvo ziņojumu par PVN samazinātās likmes 5% apmērā ieviešanas svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem efektivitāti. ZM attiecīgajā informatīvajā ziņojumā jāiekļauj vērtējums, vai laikā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam ir sasniegti norādītie rezultatīvie rādītāji – reģistrēto PVN maksātāju skaits augļkopības un dārzeņkopības nozarē ir pieaudzis par 10%, nozares preču un pakalpojumu apgrozījums ir pieaudzis par 6%, produkcijas patēriņš palielinājies par 2% (ik gadu) un vidējais atalgojums nozarē ir pieaudzis par 6% (ik gadu).

Tāpat ZM jāsniedz augļkopības un dārzeņkopības nozaru raksturojošo rādītāju analīze, tai skaitā analīzi par patēriņa izmaiņām vietējā tirgū, importa/eksporta izmaiņu dinamiku, cenu izmaiņu dinamiku un uzņēmumu finansiālo rādītāju izmaiņām.

Jau ziņots, ka sākotnēji FM likuma par PVN pavadošajā MK protokollēmumā bija rosinājusi, ka, ieviešot samazināto PVN likmi 5% apmērā, līdz 2020.gada 30.jūnijam reģistrētu PVN maksātāju skaitam jāpieaug par 10%, nozares apgrozījumam jāpalielinās par 10%, produkcijas patēriņam jākāpj par 60%, bet vidējam atalgojumam augļu un dārzeņu ražošanas un tirdzniecības nozarē jāaug par 35%.

ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta direktora vietniece Biruta Ingiļāvičute septembra otrajā pusē norādīja, ka ZM kategoriski iebilst pret noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem, un būtu jānosaka citi, kuri ir reāli sasniedzami.

Arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) neatbalstīja protokollēmumā noteiktos rezultatīvos rādītājus, ka no 2018.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam vidējam atalgojumam augļu un dārzeņu ražošanas un tirdzniecības nozarē jāaug par 35%. Absurds LOSP ieskatā bija arī priekšlikums, ka augļkopības un dārzeņkopības produkcijas patēriņam šajā periodā jāaug par 60%, jo šādus rādītājus attiecīgajā periodā nav iespējams sasniegt. Tāpēc LOSP pastāvēja uz objektīvu sasniedzamo rezultatīvo rādītāju noteikšanu.

LA.lv