Laukos

Nauda augļu dārzam – pēc zemes pārdošanas valstij ar reversās nomas līgumu0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto: LETA

“Valstij pārdotos 19,36 hektārus varu atpirkt atpakaļ jebkurā brīdī, negaidot līgumā noteiktā nomas termiņa beigas,” par tikko noslēgto reversās nomas līgumu priecīgs Jelgavas novada Vircavas pagasta zemnieku saimniecības “Nārzbūti” īpašnieks Juris Ritums.

Latvijas Zemes fonds noslēdzis jau piecpa­dsmit lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkuma līgumus, ar pārdevēja tiesībām to nomāt, pēc tam atpirkt. Saimniecības “Nārzbūti” īpašnieks Juris Ritums, kurš šo līgumu noslēdzis aizvadītā gada pašā nogalē, atzīst, ka Latvijas Zemes fonda (LZF) piedāvājums viņam ir izdevīgs.

“Naudu, kuru esmu nolēmis ieguldīt augļu dārza izveidošanai, varu saņemt agrāk un ar labākiem noteikumiem, nekā izmantojot komercbanku kredītus. Līgumā ir paredzēts gan nomas maksa, gan summa, par kādu man būs iespējams atpirkt nomāto zemi. Zemes tirgus svārstības to neietekmēs.”

Pirmais lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkuma līgums ar pārdevēja tiesībām pārdoto zemi piecus gadus nomāt, pēc tam atpirkt, tika noslēgts ar kādu Jelgavas novada zemnieku saimniecības īpašnieci jau pagājušā gada 16. novembrī. “Līdz pagājušā gada beigām jau bijām noslēguši septiņus šādus līgumus, bet šogad to skaits divkāršojies. Tas liecina, ka šis tā dēvētās reversās nomas piedāvājums zemniekiem ir vajadzīgs,” skaidro LZF vadītāja Ina Alksne.

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kuru iegādājas Latvijas Zemes fonds ar atpakaļpirkuma līgumu, tiek iznomāta pārdevējam uz pieciem gadiem. Nomas maksas apmēru nosaka 5% gadā no pirkšanas cenas, bet ne zemāku par vidējo nomas tirgus cenu citiem vietējā pagastā vai novadā iznomātiem īpašumiem, iekļaujot nomas cenas aprēķinā nekustamā īpašuma nodokļa gada maksājuma apmēru, kā arī ar darījumu saistītos izdevumus. Šo iespēju var izmantot galvenokārt tie zemnieki, kuriem attīstībai steidzami nepieciešama nauda un kuri dažādu iemeslu dēļ nevar to aizņemties komercbankās.

Latvijas Zemes fonds ir valsts izveidota finanšu institūcija, kas iegādājas, pārdod un nomā lauksaimniecības zemi, lai tā tiktu izmantota lauksaimnieciskiem mērķiem. 2017. gada beigās LZF īpašumā bija 250 īpašumi 4200 hektāru kopplatībā. Īpašumu iegādē kopš fonda darbības sākuma ieguldīti 11 miljoni eiro.

LA.lv