Laukos
Bizness

Neizsniedz būvatļauju koksnes žāvēšanas kalšu būvniecībai Aizkrauklē0

Foto-Flickr/Rubber Dragon

Aizkraukles novada būvvalde lēma neizsniegt būvatļauju koksnes žāvēšanas kalšu būvniecībai Mednieku ielā 1 Aizkrauklē, informē novada pašvaldībā.

Noslēdzoties publiskajai apspriešanai par būvniecības ieceri, būvvalde apkopojusi sabiedrības iesniegtās aptaujas lapas. Kopumā saņemtas 180 publiskās apspriešanas aptaujas lapas, un 86% no tām bija noraidošas un 14% būvniecības ieceri atbalstošas.

Iedzīvotāji būvniecības ieceri noraidījuši, jo tā atradīsies pārāk tuvu, vien 40 metru attālumā no dzīvojamās mājas Mednieku ielā 3, palielināsies troksnis, smakas un putekļi. Iedzīvotāji ierosinājuši iecerēto būvniecību pārcelt tālāk no dzīvojamām mājām.

Līdz ar to Aizkraukles novada būvvaldes sēdē nolemts atteikt izdot būvatļauju SIA “Sindas kaltes” būvniecības iecerei “Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana” Mednieku ielā 1.

Jau vēstīts, ka kaltes varētu būvēt nevis Mednieku, bet Rūpniecības ielā. Būvniecības ieceres iesniedzējasprojektu vadītājs Edmunds Bērziņš stāstīja, ka tieši SIA “Sindas kaltes” pašvaldībai ierosināja zemesgabalu maiņu.

Viņš uzsvēra, ka kalšu izbūves vieta Mednieku ielā izvēlēta tiešā šķeldas katlu mājas tuvumā, jo kaltēm nepieciešams siltums. Siltumtrašu izbūve līdz Rūpniecības ielai projektu sadārdzinās, taču uzņēmums gatavs segt šīs izmaksas.

Uzņēmumam neesot saprotami vietējo iebildumi pret kaltes izbūvi Mednieku ielā, jo vēsturiski mājas atrodas pie rūpnieciskās zonas. Kalšu radīto troksni Bērziņš salīdzināja ar ledusskapi mājoklī, turklāt pēc SIA “Sindas kaltes” pasūtījuma veiktajā pētījuma esot secināts, ka kaltes radītie trokšņi un smakas nepārsniedz atļautās normas.

Tāpat ziņots, ka, apspriežot SIA “Sindas kaltes” ieceri uzstādīt koksnes žāvēšanas kaltes Mednieku ielā 1 Aizkrauklē, iedzīvotāji iebilda pret būvnieku izvēlēto vietu, jo būvobjekts plānots tiešā dzīvojamo māju tuvumā.

Kaltes teju 141 kvadrātmetru platībā plānots uzstādīt rūpnieciskās ražošanas teritorijā, nojaucot jau esošās ēkas. Uz zemesgabala paredzētas divas kaltes – metāla karkasa angāra tipa būves -, nodrošinot arī elektroapgādi, ūdensapgādi, siltumtīklus. Teritoriju nav paredzēts labiekārtot un apzaļumot.

“Firmas.lv” informācija liecina, ka SIA “Sindas kaltes” dibināta 2016.gada beigās. Tās īpašnieki ir komandītsabiedrība “Expansion Capital Fund Aif”, SIA “Aizkraukles kaltes” un SIA “Sinda & VR”.

LA.lv