Laukos
Politika

No šodienas lauksaimnieki var saņemt marķētu dīzeļdegvielu par katru atbilstošās platības hektāru0

No šodienas lauksaimnieki var saņemt marķētu dīzeļdegvielu par katru atbilstošās platības hektāru, liecina informācija Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā.

LAD ir pieņēmis lēmumu par lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kārtējam saimnieciskajam gadam, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties no 2018.gada gada 1.jūlija līdz 30.novembrim. Šobrīd lēmums pieņemts par ne vairāk kā 90% no kopējā piešķirtā degvielas daudzuma.

Saskaņā ar LAD sniegto informāciju, šogad dienests Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā kopumā ir saņēmis 17763 iesniegumus dīzeļdegvielas piešķiršanai. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja to izmanto pašpārvadājumiem un traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās.

Lauksaimniekiem piešķiramo dīzeļdegvielas daudzumu nosaka, ņemot vērā audzējamo kultūru, kas augkopībā ir 100 litru uz vienu hektāru, augļkopībā, ogulāju audzēšanā un dārzkopībā – 130 litru uz vienu hektāru. Zālāju platībās ar minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru piešķir 130 litru dīzeļdegvielas uz vienu hektāru, zālāju platībās dzīvnieku barības primāram ražotājam, kam Lauksaimniecības datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki – 60 litrus uz hektāru, zemē zem zivju dīķiem – 60 litrus uz hektāru.

Turpretī citās kultūrās un platībās, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai, piešķiramais dīzeļdegvielas daudzums ir 60 litru uz vienu hektāru.

Līdz šā gada 30.novembrim LAD atkāroti izvērtēs lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbilstību prasībām, lai saņemtu degvielu, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto gada ienākumu deklarāciju vai uzņēmuma gada pārskatu, kā arī šo dokumentu precizējumus, kas iesniegti līdz 30.septembrim.

LAD atgādina, ka 2018./2019.saimnieciskajā gadā dīzeļdegvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi nepiešķir grūtībās nonākušam lauksaimniecības produkcijas ražotājam.

Jau ziņots, ka LAD līdz 2018.gada 1.jūnijam pieņēma iesniegumus marķētās dīzeļdegvielas piešķiršanai 2018./2019.saimnieciskajam gadam.

LA.lv