Laukos
Mežsaimniecība

No šodienas mežsaimnieki var pieteikties divu miljonu eiro atbalstam mežu kopšanai0

Sākot ar 1.martu mežsaimnieki var iesniegt projektus atbalsta saņemšanai mežu kopšanai par kopumā vairāk nekā diviem miljoniem eiro, informē Lauku atbalsta dienestā (LAD).

LAD skaidro, ka atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” mežsaimnieki varēs pieteikties līdz 5. aprīlim. Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, un tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro. LAD aicina visus mežsaimniekus, kuri nesaņēma finansējumu iepriekšējā minētā pasākuma kārtā, pieteikties atbalsta saņemšanai šajā kārtā.

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpašnieki, juridiskas personas, pašvaldības – meža zemes īpašnieki, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Atbalsts paredzēts jaunaudžu retināšanai un jaunaudžu retināšanai ar atzarošanu, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā, kā arī valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu. Pieteikties atbalstam var arī, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Rīgā. Pasta sūtījuma veidā saņemtos projektu iesniegumus LAD netiks pieņemti un reģistrēti.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” ietvaros.

LA.lv