Laukos
Politika

No valsts budžeta Zivju fonda projektiem dalīs nepilnu miljonu eiro0

Zivju fonda padome noteikusi no valsts budžeta dotācijas 2018.gadam pieejamā finansējuma – 925 500 eiro – sadalījumu Zivju fonda atbalsta pasākumiem, kas būtu izmantojams projektu iesniegšanas kārtu izsludināšanai.

Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, atvēlēti 345 000 eiro, zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs – 270 000 eiro, sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, atražošanu un aizsardzību – 190 000 eiro, bet zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā pētījumos zivsaimniecībā – 70 000 eiro.

Savukārt dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem šogad atvēlēti 40 000 eiro, pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā atvēlēti 2000 eiro. Zivju fonda administratīvo izdevumu segšanai atvēlēti 8500 eiro.

Zivju fonda padome arī lēma par pasākumu projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem un ar tiem saistītajiem nosacījumiem, tai skaitā viena projekta vai atbalsta pretendenta maksimālajiem atbalsta apmēriem, kas piemērojami 2018.gada pirmajai projektu iesniegumu iesniegšanas kārtai attiecīgajiem fonda atbalsta pasākumiem.

Zivju fonds ir valsts budžetā kārtējam gadam ZM apakšprogrammai “Zivju fonds” piešķirtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī fizisko un juridisko (arī ārvalstu) personu ziedojumi un dāvinājumi. Fonda līdzekļus izmanto zivju atražošanas un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai un zinātnisko pētījumu finansēšanai.

LA.lv