Laukos
Mežsaimniecība

No valsts mežiem budžetā ieripojis miljardais eiro0

Foto no LA arhīva

Kopš aktīvas darbības sākšanas 2000. gadā akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) valsts budžetā iemaksājusi miljardu eiro. Tas noticis, veicot 38 miljonu eiro maksājumu valsts budžetā par 2017. gadu.

Pienesums arī infrastruktūrai

LVM ikgadējās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos kopš 2000. gada ir palielinājušās vairāk nekā četras reizes. Papildus iemaksātajām dividendēm un nodokļiem uzņēmums savas darbības laikā ir ieguldījis ievērojamus līdzekļus arī meža atjaunošanā, meža ceļu būvē, meža infrastruktūras attīstībā, platību palielināšanā, meža koku stādu ražošanā, informācijas tehnoloģiju attīstībā.

“Miljards eiro valsts budžetā, divi iestādīti koki katra nozāģētā vietā, 50 000 darba vietu – tas ir veids, kā LVM īsteno ilgtspējīgu, ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu un sociāli atbildīgu valstij piederošo mežu apsaimniekošanu. Mūsu mērķis ir veidot un uzturēt mežu Latvijas valstij un tās cilvēkiem, rūpējoties par ekonomisko pienesumu, vides aizsardzību un devumu cilvēku atpūtai un rekreācijai,” uzsver LVM prezidents Roberts Strīpnieks.

Pagājušo gadu LVM noslēdza ar 275,8 milj. eiro apgrozījumu un 64,8 milj. eiro peļņu pēc nodokļu nomaksas. Pēc neauditētiem datiem, 2017. gadā ieņēmumi par 21,8 milj. eiro pārsniedza 2016. gada rezultātus un uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem ir par 14,1 milj. eiro lielāka nekā 2016. gadā.

Izbūvētie ceļi nodrošina piegādes

Mežsaimniecība Latvijā ir nozare ar vairākus gadsimtus koptām tradīcijām, kuras tiek turpinātas arī pašreiz. LVM apdomīgi apsaimnieko valsts mežu fondus ne tikai cērtot, bet arī kopjot un atjaunojot mežus, gan par koksnes pieaugumu, domājot gan par vides aizsardzību un rekreāciju. Par to liecina valsts mežos katru gadu par 12 milj. kubikmetru pieaugošais koksnes daudzums un 6 milj. kubikmetru iegūtais koksnes apjoms. Katru gadu valsts mežos vidēji tiek iestādīti 7,9 tūkst. ha jaunaudžu, bet vēl tikpat atjaunojas dabiski.

Pērn LVM realizēts 5,5 milj. kubikmetru apaļkoksnes sortimenta un 0,3 milj. kubikmetru augošu koku. Pārdots 51 milj. meža koku stādu, atjaunots mežs 15,7 tūkst. ha platībā. Izkopti 27,2 tūkst. ha jaunaudžu. “Kaut arī klimatiskie apstākļi pērn radīja būtiskus izaicinājumus, aizvadītais slapjais gads apliecināja, ka bez iepriekš veiktajām investīcijām meža ceļos un meliorācijā nodrošināt regulāru koksnes piegādi pārstrādātājiem nebūtu bijis iespējams,” secina LVM Kooperatīvās plānošanas daļas vadītājs Dainis Reķelis.

Valstij un tās cilvēkiem

Pagājušajā gadā LVM investējis 28,2 milj. eiro. No tiem 20,2 milj. ieguldīti meža autoceļu būvē, tiltu celtniecībā, meliorācijas sistēmu atjaunošanā. Lai palielinātu valsts mežu platību, iegādāti 1,7 tūkstoši ha meža zemes, investējot pirkumos 3 milj. eiro.

LVM un meža nozare kopā pašlaik nodrošina līdz 50 000 darba vietu, bet kopā ar saistošajām nozarēm – 80 000. Tie ir 80 000 cilvēku, kuri nav aizbraukuši uz ārzemēm, tās ir ģimenes, kuras dzīvo Latvijā. LVM, rūpējoties par iespēju baudīt meža bagātības ikvienam iedzīvotājam, mežos izveidojuši atpūtas vietas un uztur to bioloģisko daudzveidību. Ceturto daļu valsts mežu LVM apsaimnieko, īstenojot vides aizsardzību.

LA.lv