Bizness, Īpašums

Neprecīzas mērniecības upuri. Kaimiņš izcērt mežu, īpašnieks paliek jaņos

Ilūkstes novada Bebrenes ciemata iedzīvotājs Alberts Zeltiņš ir pārliecināts, ka kļuvis par upuri patvaļīgai viņam piederošā meža izciršanai.

Cērtot mežu, pieķer klāt kaimiņu gabalu

Pērn, aizbraucot uz mežu Bebrenes pagastā, viņš ieraudzījis, ka kaimiņam – Rēzeknē reģistrētā SIA “Holdings Company2” – piederošajā īpašumā pilnā sparā tiek zāģēti koki un strādā meža izstrādes tehnika. Bet jau pagūts pieķert klāt arī viņam piederošā meža gabalu aptuveni 0,4 hektāru platībā. Kad par to viņš paziņojis policijai, tā pieprasījusi no abiem pierobežniekiem paskaidrojumus. Bet ar to notikušā izmeklēšana beigusies, un par viņam sagādātajiem zaudējumiem neviens vairs nav licies ne zinis.

Meža saimnieks lēš, ka iznākumā kaimiņš patvaļīgi nocirtis vairāk nekā 50 bērzus un egles, nodarot viņam aptuveni 3000 eiro zaudējumus.

Alberts Zeltiņš spriež, ka patvaļīga izciršana notikusi tāpēc, ka līdzās esošais meža īpašums ilgu laiku nav ticis kopts, agrāk ierīkotās robežzīmes dabā pamazām izzudušas. Bet pirms trim gadiem kaimiņš – kāds vietējais iedzīvotājs, kuram tolaik tas piederējis, – patvaļīgi pārbīdījis tās jau pavisam citā vietā – aptuveni 60 metrus tālāk no agrāk ierīkotajām, piegriežot klāt arī daļu no Zeltiņam piederošā meža. Bet pēc pērn notikušās īpašnieku maiņas tā izcirsta.

Robežu plāni nesakrīt

SIA “Holdings Company2” vadītājs Jānis Ozoliņš apgalvo, ka nekādas kļūdas neesot, mežs esot izcirsts likumīgi, tikai uzņēmumam piederošā meža īpašuma robežās un atbilstoši Valsts zemes dienestā (VZD) reģistrētajam zemes robežu plānam. No policijā abu pušu sniegtajiem paskaidrojumiem redzams, ka Alberts Zeltiņš uzrādījis savu zemes robežu plānu, bet Jānis Ozoliņš savu. Bet, tā kā abos plānos iezīmētās robežas atšķīrušās, policija atmetusi strīdam ar roku.

“Kad pamanīju kaimiņa pārceltās robežzīmes, VZD Latgales reģionālajā nodaļā lūdzu precizēt man piederošā meža robežu plānu. Bet tā savā atbildē balstījusies tikai uz tiem pašiem kļūdainajiem kadastrā reģistrētajiem datiem, kas nesakrīt ar to, kas ir redzams dabā,” pukojas Alberts Zeltiņš.

VZD neesot iemesla šaubīties

Notikušajā meža īpašnieks vaino arī Valsts zemes dienestu, kurš mērīto nepārbauda dabā, bet atsperas tikai uz datorā kļūdaini reģistrētiem datiem, kurus pasniedz kā vienīgos pareizos.

VZD Latgales reģionālās nodaļas vadītāja Irina Line savā atbildē paskaidrojusi, ka neesot iemesla uzskatīt kadastrā reģistrētos datus par kļūdainiem. Par Albertam Zeltiņam piederošo mežu tie patiešām esot arī vienīgie, kas ir VZD rīcībā. Bet pašlaik tikai sertificētam mērniekam esot tiesības novērtēt, vai zemes robežas ir noteiktas pareizi un vai tās sakrīt vai nesakrīt ar kadastrā reģistrētajiem datiem.

Pēc zemesgrāmatas redzams, ka Bebrenes pagastā šo mežu ap 31,6 hektāru platībā Alberts Zeltiņš nopircis 1999. gadā no Staņislava Vuškāna, kurš par meža īpašnieku kļuvis 1997. gadā. Bet arī šī īpašuma robežas, tāpat kā tūkstošiem citu, tika ierādītas. Kā redzams pēc ieraksta zemesgrāmatā, “izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta”.

Alberts Zeltiņš rāda man 1997. gadā sagatavoto zemes robežu ierādīšanas aktu. Pēc tā redzams, ka ierādīšanā kopā ar mērnieku piedalījušies visi pierobežnieki, kuri ar parakstiem apliecinājuši, ka zemes robežas visiem ir zināmas un ka iebildumu neesot.

Aizvadītajos gados meža īpašniekam licies, ka ar šo dokumentu pietiek, lai būtu drošs, ka ar īpašuma robežām viss kārtībā.

“Ja pirms divdesmit gadiem nevienam pierobežniekam nebija iebildumu par ierādītajām robežām, tad ko tagad vēl vajag, lai policija atzītu, ka notikusi patvaļīga man piederošā meža izciršana?” brīnās Alberts Zeltiņš.

Vienīgā izeja – pārmērīt

Kā izrādās, lai to atzītu un lai pret patvaļīgo cirtēju varētu vērsties ar prasību tiesā, vispirms vajadzīgi pierādījumi, ka savulaik ierādītās, vēlāk Zeltiņa k-ga iegādātā meža robežas nav kļūdainas. Bet tos var iegūt, pārmērot zemi ar instrumentiem, kā to norādījusi VZD Latgales reģionālās nodaļas vadītāja Irina Line.

Visticamāk, Bebrenes pagasta meža īpašnieks kļuvis par kārtējo ķīlnieku 90. gadu sākumā steigā un pavirši uzsāktajai zemes reformai, kad VZD nolīgtie mērnieki zemi nevis mērīja ar instrumentiem, bet tikai ierādīja. Un pārāk paļaudamies uz vairāk nekā pirms divdesmit gadiem rakstītiem dokumentiem, nepievērsa uzmanību brīdinošajam ierakstam zemesgrāmatā, proti, ka zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta.

Diemžēl vēlāk, īpašniekiem par savu naudu pārmērot īpašumu robežas ar instrumentiem, bieži atklājās, ka zem šīs kopplatības precizēšanas paslēptas gadu desmitos krātās valsts pārvaldes ierēdņu kļūdas un nolaidība un ka ar šo ierādīšanu robežu nobīdes ir par vairākiem desmitiem, dažkārt pat par simtiem metru. Tagad šis robežu juceklis un strīdiņi meža īpašnieku starpā jāizšķir tiesā.

Strīdu par meža īpašumu robežām Bebrenes pagastā diemžēl vēl vairāk sarežģī tas, ka Albertam Zeltiņam līdzās esošā meža īpašnieki gadu gaitā mainījušies. Ja atklātos, ka robežas noteiktas nepareizi vai pārceltas patvaļīgi, tad diezin vai izdosies noķert vainīgo, kuram prasīt atbildību.

SIA “Holdings Company2” vadītājs Jānis Ozoliņš piebilst, ka mežs, kas robežojas ar Albertam Zeltiņam piederošo, uzņēmumam vairs nepiederot, pēc izciršanas tas jau esot pārdots citam uzņēmumam…

Kā to, veicot revīziju, šogad atzinusi Valsts kontrole, neviens īpašnieks nevarot būt pilnīgi pārliecināts, ka viņa zemes īpašuma robežas noteiktas precīzi un ka Nekustamā īpašuma valsts kadastrā par tiem reģistrētie dati atbilst stāvoklim dabā. Lielākoties tie ir kļūdaini, jo savulaik tika balstīti uz šo ierādīšanu.

Diemžēl Bebrenes ciemata iedzīvotāja Alberta Zeltiņa likstas ar mežu nav vienīgās, tādu Latvijā ir tūkstošiem. Vienīgā iespēja viņam un citiem pašlaik – steidzami pasūtīt mērniekam zemes kadastrālo uzmērīšanu. Par savulaik valsts pieļautajām kļūdām un aplamībām tagad, protams, būs jāmaksā zemes īpašniekiem.

Šī gada sākumā Alberts Zeltiņš pasūtījis mērniekam robežu uzmērīšanu, par ko būšot jāsamaksā vairāk nekā 1000 eiro. Ja atklāsies, ka patiešām notikusi patvaļīga meža izciršana, tad vienīgais ceļš zaudējumu atlīdzināšanai viņam ved uz tiesu, par ko zaudējumu prasītājam tāpat būs jāmaksā.
Vairāk par mērniecības problēmām lasiet šeit

28 Komentāri

 1. Te redzam 100 gudro unSeiles saprašanu par ierādīšanu uz SAGROZĪTAJIEM PSRS plāniem un vienīgā izeja 100 gudrajiem ar likumu valsts VZD uzdot veikt vienlaidus instrumentālu zemes un būvju uzmērīšanu ,kā “Mērnieku laikos” .Ne velti Cars saprata ,ka tā ir vislētāka metode lai sakārtotu īpašumus.Un visus vērtētājus un inventarizatorus pārkvalificēt par VZD mērniekiem izlabojot attiecīgus likumus un dažos gados beidzot šie murgi beigtos.

 2. Manu vecāku māja, šķūnis, arī blakus esošo kaimiņu mājas un citas ēkas arī ir pārcelušās pāris desmitu metru te uz vienu pusi, te uz otru pusi. Vispār Valts Zemes dienests nevēlas atzīt savas kļūdas un pieņemt, ka ir veikuši 90. gados nepareizus mērījumus, (precīzāk – kļūdainus mērījumus). Patiesībā vairāki ciemati pēc koordinātēm ir bīdījušies prom no savām iepriekš iezīmētajām koordinātēm.

 3. Pats īpašnieks jau arī nav bez vainas… Robežzīmes ir kopīgas abiem, kur problēma bija tās uzturēt visus šos gadus, tā, lai neizzustu un nebūtu iespējasm kaimiņam pārcelt?

 4. Vietējais gatera īpašnieks.Lai izstāsta kādas algas maksā darbiniekiem un cik meža īpašniekus-večukus, viņš ir apšmaucis!

  1. Focus! Neslēpies zem -kāda tur segvārda!
   Vīrs, kas strāda, nevis kuļ tukšus salmus un savā dzīvē ir paveicis vairāk, ka Tu. Norādā uz problēmu,kas ir izveidojusies un vēlās, lai valsts amatpersonas to sakārto, nevis par nolaidību,neizdarību saņem algas u.t.t.!
   Bet ,Tev Focus, ieteiktu – būt nevis strausam, bet vīram ar vārdu!

 5. Jāpiebilst, ka mērniekam ir jābūt derīgam sertifikātam- bez tā nauda vējā, un mērniecība nekam nederīga.
  Īpašums dod ne vien tiesības, bet arī uzliek pienākumus!

 6. Ja man savulaik valsts atdeva / piešķīra, teiksim, 5.6 ha, iezīmēja kupicas, piebilstot, ka to atrašanās vieta vēlāk var tikt precizētas, es neiebildu, jo 5.6ha taču paliktu. Iebilstu tad, ja kaimiņam ko pārmērot, precizējot, manas kupicas pārbīdītu tā, ka man tagad sanāk mazāk – tur vairs nav loģikas! Kaimiņa (šinī gadījumā Valsts meži) precizēšana ir viņa problēma un, manuprāt,tikai viņa gabals varētu vai nu palielināties vai, jā arī, samazināties. Paldies Dievam, viss palika kā bija ar 0,5 m starpību, kas man nav tur tik būtiska. Bet, ja citādi…?

 7. Mērniecības konsultatīvā padomē mērnieku pārstāvji VZD un TM pārstāvjus par ”likumīgu” kaimiņa mežu nozagšanas shēmām ziņoja jau pusotru gadu atpakaļ. Šai laikā process tikai pieņemās spēkā. Nozagšanu pamatā veicina taksatori, kuri izsprauž dabā ”pareizos” kadastra datu. Tie īpašnieki, kuri uztic taksatoriem atjaunot robežas, varētu zobārsta vietā izvēlēties ginekologu, varbūt pirmajā brīdī būs lētāk.

 8. Katram robežu plānam apakšā ir mērnieka paraksts,kurš kā Latvijā ierasts nav aktuāls,bet ir atbilstošs mērniecības birojs,kurā mērnieks ieguvis sertifikātu,tam arī celiet iebildumus un sūdziet tiesā to kantori.Galu galā tas mērnieks savu algu saņēmis,tagad lai birojs mēra par saviem līdzekļiem un labo kļūdas,bet man jābūt tādai platībai,par kādu es savā laikā esmu maksājis iemērot.Jāsāk taču vienreiz atbildēt par kaut ko,vismaz par pašu kļūdām.

 9. Focus! To komentāru – Anonymous rakstīju – Es!
  Jā ,viņš ir vietējā gatera īpašnieks, kas vēl vietējiem iedzīvotājiem uz vietas dod vienu no retajām darba vietām Bebrenes pagastā!

   1. Focus, jefiņš –
    Varas pakalpiņš.
    Varas kungiem zoles laiza.
    Baumas visos stūros kaisa.
    Skaudībā tam acis zib,
    Citam piederošo, vienmēr grib.
    Tā kā odze gluži mella;
    Focus izskatās pēc vella.
    Ragi, aste, dakša rokā,
    Dejo varasvīru lokā.

 10. Kāda velna pēc īpašniekam jāmaksā otreiz par precizēšanu , lai VZD savas kļūdas izlabo pats . Man tā robeža nepas par sešiem metriem , bet robežu uzturu tīru . Vienalga vienā brīdī LAD pateica ka robežas nepasot , beigās nolēma :nav liela nelaime > Tagad nezinu kā būs > Mērnieks , kuru gribu piekaut tā kārtīgi ir jau kapos . Lõti žēl , labāk nebūtu , būtu vismaz ko piekaut .Apriebušies tā ierēdņu visatļautība

 11. Man nav saprotams,kapec zeme japarmera katru gadu,reizi-divos???Vai robezas taa mainas zemeslodei griezoties ,vai tur vienkaarsi lobee kadu??

 12. Tas nav nekas jauns. Mums arī tā bija. Redziet, manuāli mērījumi ,kādi bija 90. gados nesakrīt ar jaunmodīgajiem mērījumiem. Vecais saimnieks paliek muļķos, jo mūsdienu modernie mērījumi tiek uzskatīti par pareiziem. Un vienmēr jaunā mērīšanā nav bijis klāt tas kaimiņš, kam par sliktu iemērīts. Mums gan jaunu uzmērīšanu izdarīja bez maksas, bet vienalga, sāāāp. Es esmu pārliecināta, ka vainīgi ir tie uzmērītāji, viņiem svarīgi tikt ātrāk mājās un kas notiek ar uzmērīto jaunajiem īpašniekiem , viņi ir ieinteresēti, bet kā sāp vecajiem, kas to visu mantojuši no seņčiem, viņiem uzspļaut. Šādas siuācijas būs ilgi un dikti. Un mēs tiesāsimies uzmērītāju nolaidības pēc. Skumji.

 13. Mana mamma nomira ar insultu šitās nejēdzības pēc. Ja tiesājaties, tad varbūt padomājiet , varbūt varat par zaudējumiem kaut ko sarunāt ar kaimiņu kompēsējot zaudējumus. Ja ir gudri advokāti un veselība laba, tad jā, bet mana mamma nomira bez visas tiesas, tāpēc padomājiet. Man vēl pŗc dausziem gadiem ir sāpīgi.

 14. Robežu kadastrālā uzmērīšana ir reglamentēta darbība. MK. noeoteikumi NR. 1019 lasiet un izpildiet. Problēmām nevajadzētu būt.

 15. Valsts un VZD ierēdņi savas pastāvēšanas laikā ir savārījuši tik problēmu, ka mūsu “tiesiskajā” valstī tās izstrēbt laikam nebūs lemts, jo viss uzgrūsts īpašnieku vai tiesisko valdītāju pleciem + zemes pārpircēju lobijs.
  Man kā mantiniekam tika atjaunotas īpašuma tiesības uz tēva zemi, kas pēc kolhozu likvidācijas bija aizaugusi ar krūmiem un kokiem, kā arī valsts garantēja uzmērīšanu par budžeta līdzekļiem (kā 1. šķiras mantiniekam). Nu jau vairāk kā 25 gadus maksāju nodokli par zemi, pēdējos gadus + sods par neapstrādātu lauksaimniecības zemi (kas to ir noteicis?), mainīt lietošanas mērķi uz plantāciju mežu vai izzāģēt apaugumu man nav tiesību, jo juridiski bez Zemesgrāmatas es neesmu īpašnieks, bet koku diametrs jau pārsniedzis noteikto diametru lai varētu izcirst kā krūmus. Uzmērīšanai par saviem līdzekļiem no pensijas iekrāt ap 1000 eiro nav iespējams. Rindā uz bezmaksas uzmērīšanu esmu kaut kur otrā simta beigās, pie pašreizējā tempa 3 – 4 plāni gadā jāgaida vēl ap 50 gadiem. Vienīgās tiesības man ir maksāt nodokli un soda naudu par zemi, kuru es nevaru izmantot. Toties piedāvājumi no dažādiem SIA un Holdingiem pārdot to par dažiem simtiem eiro par hektāru pienāk ar pārsteidzošu regularitāti. Interesanti kam tas ir izdevīgi?

 16. Redzu vienkāršu šādu problēmu ierobežošanas iespējas. Neļaut mežizstrādi pie/ pa robežām ja nav veikta instrumentālā uzmērīšana. Ja vēlies cirst līdz robežai – veic mērīšanu uz kuru uzaicinās arī kaimiņu un tad būs skaidra robeža.

 17. Tukša muldēšana! Ziepes jau pats VZD arī vāra! Manas mātes zemi ietver 3 ceļi, no kuriem 2 ir ierakstīti zemesgrāmatā kā apgrūtinājums – servitūta ceļi. Tā līnija, ko ar kreiso kāju ir uzzīmējusi VZD mērniece, tā esot īstais ceļš! Tas nekas, ka tur ir resni koki, stāvs kalns un grava ar avotu! Uz īstā ceļa, kurš ir labā stāvoklī, stāvot, VZD klerks “nesaskata” ceļa pazīmes! Bija jāved tiesu izpildītājs, kurš tūlīt saskatīja! “Niecīgā” VZD kļūda sastāda 3 ha labi noauguša vectēvam piederējuša meža, kurš pašreiz būtu jācērt! Kļūda protams par labu kāda PSRS laika ministra meitai, kura “nejauši” nu jau kļuvusi par vienu no lielākajiem zemes īpašniekiem! VZD viņai ierāda zemi, pat neuzaicinot pierobežniekus vispār! Fui VZD, viņu likumiem un tiesām!

Atbilde uz kad latvija būs tiesiska valsts komentāru

Atcelt atbildi