Laukos
Politika

Nolūkā izvairīties no bīstama kaitēkļa plāno noteikt prasības palmu pavairojamā materiāla tirdzniecībai0

Foto no LA arhīva

Lai ierobežotu palmām bīstamā kaitēkļa – sarkanā palmu smecernieka “Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)” – izplatību, kā arī salāgotu nacionālās likuma normas ar atteicīgu ES regulu, plānots noteikt prasības palmu pavairojamā materiāla audzēšanai un tirdzniecībai, liecina valsts sekretāru sanāksmē starpinstitūciju saskaņošanai nodotie grozījumi dekoratīvo augu pavairojamā materiāla aprites kārtībā.

Plānots noteikt, ka palmu pavairojamajam materiālam, kura stumbrs pie pamata pārsniedz piecus centimetrus, jābūt brīvam no šī kaitēkļa. Pavairošanas materiālam ir jābūt audzētam teritorijā, kas ir brīva no šī kaitēkļa, vai divus gadus pirms tirdzniecības ir pilnībā fiziski aizsargāta pret minēto kaitēkli.

Zemkopības ministrija (ZM) norāda, ka, pamatojoties uz Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas datiem, Latvijā attiecīgais kaitēklis nav sastopams. Latvijā palmas audzē tikai telpās, piemēram, siltumnīcās, birojos kā interjera sastāvdaļa, un tās neizmanto apstādījumos vai saimnieciskos nolūkos.

Tomēr minētās izmaiņas nepieciešamas saistībā ar šā gada 21.martā pieņemtu Eiropas Komisijas (EK) direktīvu, kura paredz prasības palmu pavairojamā materiāla tirdzniecībai. Direktīvas prasības ES dalībvalstīm jāpārņem līdz 2018.gada 30.septembrim.

Izmaiņas noteikumos attieksies uz dekoratīvo augu pavairojamā materiāla audzētājiem un ievedējiem, kas ir reģistrēti fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu apritē iesaistīto personu reģistrā.

Grozījumi noteikumos “Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība” vēl jāskata valdībā.

LA.lv