Laukos
Gaļa un zivis

Nosaka Āfrikas cūku mēra karantīnu Neretas pagastā0

Foto-Valdis Semjonovs

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) noteicis Āfrikas cūku mēra (ĀCM) karantīnu Neretas novada Neretas pagastā, liecina ceturtdien publiskotais paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Karantīna noteikta, jo Neretas pagasta “Upes Svajānos” konstatēta mājas cūku saslimšana ar ĀCM.

Pēc PVD ziņotā, karantīna ar aizsardzības zonu noteikta Neretas novada Neretas un Pilskalnes pagastos – triju kilometru rādiusā ap ĀCM skarto novietni, bet karantīna ar uzraudzības zonu noteikta Neretas novada Neretas, Pilskalnes un Zalves pagastos, kā arī Viesītes novada Saunas un Rites pagastos, kas ir 10 kilometru rādiusā ap ĀCM skarto novietni.

Karantīnas laikā aizsardzības zonā aizliegts cūkas, tajā skaitā nebrīvē audzētās savvaļas cūkas, pārvietot un vest ar transportlīdzekļiem pa valsts, pašvaldības un privātiem ceļiem, vismaz 40 dienas pēc rīkojuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, bet uzraudzības zonā – vismaz 30 dienas pēc rīkojuma publicēšanas.

Cūkas drīkst pārvietot novietnes robežās pa palīgceļiem, kā arī tranzītā pa autoceļiem vai dzelzceļu, ja transportlīdzeklis neapstājas. No novietnes ārpus karantīnas teritorijas cūkas drīkst pārvietot uz kautuvi šajā teritorijā tūlītējai nokaušanai ar PVD valsts veterinārā inspektora izsniegtu atļauju.

Transportlīdzekļa lietotājiem karantīnas laikā aizsardzības un uzraudzības zonā jādezinficē transportlīdzekļi un ekipējums, kuru izmanto cūku vai citu lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanai un dzīvnieku līķu, dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamo blakusproduktu, savvaļas cūku medību trofeju, dzīvnieku barības, mēslu, vircas un pakaišu pārvadāšanai, pēc katra pārvadājuma atzīmējoties dezinfekcijas žurnālā. Attiecīgais transportlīdzeklis no šīm zonām drīkst izbraukt tikai tad, kad ir iztīrīts, dezinficēts un saņemta rakstiska atļauja no PVD. Karantīnas laikā aizsardzības zonā bez PVD inspektora atļaujas ir aizliegts pārvietot citus lauksaimniecības dzīvniekus uz citu novietnes teritoriju vai ārpus tās. Lauksaimniecības dzīvnieku turētājiem uzraudzības zonā šāds liegums ir septiņas dienas no rīkojuma publicēšanas dienas “Latvijas Vēstnesī”. Aizsardzības zonā jāveic atbilstošus higiēnas pasākumus, lai nepieļautu ĀCM ierosinātāja izplatīšanos.

Ja personām karantīnas teritorijā ir informācija par mirušu vai slimu cūku, par to nekavējoties jāziņo PVD.

No karantīnas teritorijām izliegts izvest arī cūku olšūnas, embrijus un kuiļu spermu, kā arī svaigu savvaļas un/vai mājas cūku gaļu, malto gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kas satur aizsardzības vai uzraudzības zonā iegūtu savvaļas un/vai mājas cūku gaļu. Izņēmums ir mājas cūku gaļa, kas iegūta atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām. Tāpat aizliegts laist pārtikas apritē svaigu mājas un savvaļas cūkas gaļu, kas iegūta aizsardzības un uzraudzības zonās, izņemot, ja mājas cūku gaļa ir iegūta atbilstoši MK noteikumu prasībām. Jebkurai personai, kura ierodas vai atstāj karantīnas teritorijā esošu cūku novietni, jāveic atbilstoši higiēnas pasākumi.

Karantīnas teritorijās ir aizliegts rīkot uzņēmīgo dzīvnieku izstādes, tirgu vai citus masu pasākumus.

Personām karantīnas laikā uzraudzības un aizsardzības zonā augstākminētie pasākumi jāievēro līdz valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors ar rīkojumu atceļ karantīnu. Izvedot no aizsardzības un uzraudzības zonām visu sugu dzīvnieku gaļu vai gaļas produktus, jānodrošina to izsekojamība – marķējums, identifikācija, pavaddokumenti utt.

Rīkojums stājās spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv