Laukos
Lauku sēta

Nosaka konkrētu svēršanas vecumu mazajiem trusēniem0

Foto-Shutterstock

Lai panāktu precizāku datu uzskaites kārtību saistībā ar trušu audzēšanu, noteikts svēršanas vecumu trušu mazuļiem divu, trīs un četru mēnešu vecumā, paredz valdības akceptētie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtību.

Trusēniem noteikts svēršanas vecums divu, trīs un četru mēnešu vecumā, lai nodrošinātu ātraudzīgāko dzīvnieku atlasi šķirnes izkopšanai, kā arī precīzāku datu uzskaiti.

Tāpat noteikumi paredz jauntruša (atšķirta truša no divu mēnešu vecuma, kas paredzēts vaislai, bet vēl nav uzsācis vaislas darbību) ciltskartītes izsniegšanu un precizē tajā norādāmos datus. Tas nodrošina iespēju jaunajam dzīvnieka īpašniekam iegūt pilnīgu informāciju par tā izcelsmi, ja dzīvnieku nākotnē plānots izmantot ciltsdarbā.

Tāpat noteikumi precizē ūdeļu, lapsu un polārlapsu pārraudzības datu reģistrācijas kārtību. Turpmāk šķirnes kažokzvēru audzēšanas saimniecībās pārraudzības dati par ūdeļu, lapsu un polārlapsu vaislas tēviņiem tiks uzkrāti tikai tēviņa pasē un pēc tam apkopoti elektroniskā reģistrā saimniecībā, bet uzskaite dzīvnieku reģistrācijas žurnālā vairs nebūs jāveic.

Precizēta arī informācijas aprites kārtība starp šķirnes dzīvnieku audzētāju saimniecībām, šķirnes kažokzvēru audzētāju organizāciju un Lauksaimniecības datu centru (LDC). Turpmāk šķirnes dzīvnieku audzētāju saimniecības šķirnes kažokzvēru audzētāju organizācijai sniegs kažokzvēru vērtēšanas datu kopsavilkumu, bet LDC organizācija sniegs informāciju par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību skaitu iepriekšējā pārraudzības gadā, ko publicēs savā tīmekļa vietnē.

Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecas uz divām šķirnes trušu audzētāju organizācijām, 8 šķirnes trušu audzētāju saimniecībām un 31 pārraudzībā esošu saimniecību, kā arī vienu šķirnes kažokzvēru audzētāju organizāciju un 8 šķirnes kažokzvēru audzētāju saimniecībām.

Grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv