Bizness, Īpašums

Jaunsvirlaukas “Klidziņas” ar valsti noslēdz pirmo zemes atpakaļpirkuma līgumu

Vakar Latvijas zemes fonds noslēdzis pirmo lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkuma līgumu, nopērkot īpašumu 35 hektāru platībā ar pārdevēja tiesībām to nomāt un pēc tam atpirkt.

Šāds ar Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta zemnieku saimniecības “Klidziņa” zemes īpašnieci Laimu Klidziņu noslēgtais līgums ļauj viņai nopirkt citu lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabalu, kuru viņa līdz šim arī bija nomājusi un kura iegādei pietrūcis vajadzīgās summas.

Kā stāsta Latvijas zemes fonda vadītāja Ina Alksne, noslēdzot šādus nekustamā īpašuma atpakaļpirkuma darījumus ar nomas tiesībām pārdevējam, nekustamā īpašuma iegādes brīdī fonds vienojas ar pārdevēju gan par darījuma atpakaļpirkuma cenu, gan par zemes nomas maksu.

Šo iespēju zemniekiem paver Zemkopības ministrijas grozījumi noteikumos par darījumiem ar lauksaimniecības zemi, kurus 24. oktobrī apstiprināja valdība, ņemot vērā Saeimā pieņemtos grozījumus likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas ir spēkā no šā gada 1. jūlija. Šo iespēju var izmantot galvenokārt tie zemnieki, kuriem radušies sarežģījumi un kuri pašlaik nevar saņemt saimnieciskajai darbībai nepieciešamos kredītus komercbankās.

Pēc likuma “Par zemes privatizāciju laiku apvidos” lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kuru iegādājas Latvijas zemes fonds ar šo atpakaļpirkuma līgumu, tiek iznomāta pārdevējam uz pieciem gadiem. Nomas maksas apmēru nosaka 5% gadā no pirkšanas cenas, bet ne zemāku par vidējo nomas tirgus cenu citiem vietējā pagastā vai novadā iznomātiem īpašumiem, iekļaujot nomas cenas aprēķinā nekustamā īpašuma nodokļa gada maksājuma apmēru, kā arī ar darījumu saistītos izdevumus.

Jau ziņots, ka šā gada desmit mēnešos “Altum” pārvaldītais Zemes fonds iegādājies 115 jaunus īpašumus gandrīz 1800 hektāru platībā, to iegādē ieguldot 5,1 miljonu eiro. Salīdzinot ar līdzīgu periodu pērn, darījumu skaits ir pieaudzis par 62%, savukārt iegādāto platību apjoms – par 23%.

Zemes fonds strādā kopš 2015.gada 1.jūlija. Fonda īpašumā uz šī gada oktobra beigām ir 3800 hektāru zemes – kopumā 226 īpašumi, kas iegādāti ar mērķi tos saglabāt un atgriezt lauksaimnieciskajā ražošanā. Īpašumu iegādē kopš fonda darbības sākuma ieguldīti 9,7 miljoni eiro.

3 Komentāri

  1. Ir apbrīnojama latviešu zemnieku vēlme dzīvot un strādāt savā zemē. Pārāk bieži gan ir gadījumi, kad ņemot kredītus, lai strādātu, tos vairs nevar atdot un nākas zaudēt visu. Tāda ir mūsu valdības politika izdzīvot no Latvijas ārā cilvēkus, lai atbrīvotu vietu iebraucējiem, kuri vairs nebūs pat ne lavieši ne Latvijas patrioti.

    1. nu kādas muļķības tu runā, kāds sakars valdībai ar lauku neveiksminiekiem!!! Problēma ir tā, ka lauki ir pārāk blīvi apdzīvoti un nopietniem lauksaimniekiem nav kur izvērst ražošanu, jo mazie zemes īpašnieki paši nespēj un neprot rentabli saimniekot, un zemi arī nepārdod. šis ir veids kā tomēr ar valsts starpniecību nomainīt īpašniekus.

      1. Nē nju, Tu esi stulbs un vēl stulbāks, pat bez izlikšanās. Lauki JAU ir un kļūs arvien neapdzīvotāki, ja vien nenotiks kautkas pretējā virzienā, bet mazāk ticams. Es tālāk nemaz nestāstīšu, varbūt vakarā, pēc darba, jo uz Tavu prāta līmeni nav nozīmes tērēt laiku, Tu esi reti neizglītota persona.

Pievienot komentāru