Laukos
Politika

Noslēdzas pieteikšanās divu miljonu eiro atbalstam par mencu zvejas pārtraukšanu0


Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto no LA arhīva.

Šodien ir pēdējā diena, kad zvejas kuģu īpašnieki un zvejnieki var pieteikties kopumā divu miljonu eiro atbalstam par mencu zvejas pārtraukšanu lieguma dēļ, liecina informācija Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

Lauku atbalsta dienests (LAD) 1.jūlijā izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības (ES) Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumam “Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana”.

Pēc LAD skaidrotā, pasākuma mērķis ir piešķirt publisko finansējumu zvejas kuģu īpašniekiem un zvejniekiem par zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu. Pasākumā atbalstu piešķir mencu specializētās zvejas lieguma periodā no 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.augustam.

Uz atbalstu var pretendēt zvejas kuģa īpašnieks, kuram ir Zemkopības ministrijas izsniegta īpaša atļauja mencu zvejai Baltijas jūrā, kurš zvejoja mencu Baltijas jūrā no 2016. līdz 2018.gadam un kurš uz lieguma laiku pārtrauks visas zvejas darbības ar noteiktiem zvejas rīkiem aprīkotu kuģi vismaz 12 metru garumā, ja ar šo kuģi vismaz 120 dienas nav zvejots jūrā pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

Tāpat pasākumā publisko finansējumu var saņemt arī zvejnieki, kuri strādā uz konkrētā zvejas kuģa, ar kuru tiks pārtraukta zveja un kuri vismaz 120 dienu ir strādājuši jūrā uz kuģa. Lai pretendētu uz atbalstu, par zvejnieku noteiktu periodu valsts budžetā ir jābūt iemaksātām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

LA.lv