Laukos
Gaļa un zivis

Novadiem sadala 18 005 eiro zivju aizsardzībai0


Zvejas tīkls ar pludiņiem.
Zvejas tīkls ar pludiņiem.
Ilustratīvv attēls. Foto: LETA

Zivju fonda padome atbalstījusi visus piecus projektus atbalsta pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi”, kopumā piešķirot fonda finansējumu 18 005 eiro apmērā.

Zivju fonda padome atbalstījusi 5000 eiro piešķiršanu Riebiņu novada domei zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Riebiņu novada ūdenstilpēs, 4750 eiro piešķiršanu Valsts vides dienestam zvejas kontroles aprīkojuma uzlabošanai, kā arī 4140 eiro piešķirti Saulkrastu novada domei aprīkojuma iegādei aizsardzības pasākumu nodrošināšanai.

Zivju fonda padome atbalstījusi arī 3265 eiro piešķiršanu Ādažu pašvaldības policijai zivju resursu aizsardzības pasākumiem novada ūdenstilpēs, kā arī piešķirti 850 eiro Limbažu novada pašvaldībai zivju resursu aizsardzībai Limbažu Lielezerā, Limbažu Dūņezerā un Augstrozes Lielezerā.

Zivju fonds ir valsts budžetā piešķirtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī fizisko un juridisko (arī ārvalstu) personu ziedojumi un dāvinājumi. Fonda līdzekļus izmanto zivju atražošanas un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai un zinātnisko pētījumu finansēšanai.

LA.lv