Bizness, Īpašums

Olaines pašvaldībai nodod valsts meža zemi parka ierīkošanai

Olaines novada pašvaldībai bez atlīdzības tiks nodota valsts meža zeme 29,5 hektāru platībā, otrdien lēma valdība.

Zemkopības ministrija nodos bez atlīdzības Olaines novada pašvaldības īpašumā valsts meža zemi – valsts nekustamo īpašumu “Līdumu karjers” 29,494 hektāru kopplatībā – Olaines pagastā, Olaines novadā.

Pašvaldība plāno to izmantot pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai – parka ierīkošanai un uzturēšanai.

AS “Latvijas valsts meži” ar Olaines novada pašvaldību 2013.gada 5.jūnijā noslēdza vienošanos par zemesgabala bezatlīdzības lietošanu uz pieciem gadiem ar mērķi – rekreācijas teritorijas ierīkošanai un uzturēšanai, kas ietver arī infrastruktūras elementu un īslaicīgas lietošanas būvju bez pamatiem izvietošanu. Vienošanās paredzēja – ja zemes gabala daļa tiek izmantota atbilstoši nodošanas mērķim, pašvaldība trīs gadu laikā no vienošanās noslēgšanas brīža apņemas izskatīt iespēju par valsts meža zemes atsavināšanas ierosināšanu.

Pievienot komentāru