Laukos
Gaļa un zivis

Olu piegādes nelielā apjomā varēs veikt arī mazumtirgotājiem0

Foto no LA arhīva.

Olu piegādes nelielā apjomā varēs veikt arī mazumtirgotājiem, paredz valdības apstiprinātie grozījumi prasībās olu apritei nelielā apjomā.

Grozījumi precizē prasību olu piegādei, salāgojot šīs prasības ar attiecīgu Eiropas Savienības regulu, kas paredz, ka uzņēmējs drīkst realizēt vistu olas gan galapatērētājam, gan arī mazumtirdzniecības uzņēmumam, kurš tieši apgādā galapatērētāju.

Kā norāda Zemkopības ministrijā, arī līdz šim olas nelielā apjomā drīkstēja tirgot tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam. “Tomēr dažkārt cilvēki nesaprata, ka tirgot olas mazumtirdzniecības uzņēmumam var,ja ievēro attiecīgo saistošo regulu prasības. Izlasot mazo apjomu olu noteikumus, daudziem radās iespaids, ka mazumtirdzniecībā tās tirgot nedrīkst, tādēļ norma vēlreiz ir precizēta, ievietojot noteikumos atsauci uz regulām,” skaidro ministrijā.

Tāpat grozījumi paredz, ka, piegādājot olas mazumtirgotājam, uzņēmējam būs jānodrošina informācija par ražotni un olu ražošanas veidu.

Jau ziņots, ka par nelielu olu apjomu uzskatāms daudzums, ko iegūst no ganāmpulka, kurā nav vairāk par 350 dējējputniem (Gallus Gallus) vai 1000 citu sugu putniem, izņemot strausus. Putnu kopējais skaits novietnē nedrīkst pārsniegt 1000 dējējputnu. Olu neliels apjoms strausu ganāmpulkiem ir ne vairāk kā 250 realizētu strausu olu gadā.

Ja ganāmpulkā nav vairāk par 50 dējējputniem, no tiem iegūtās olas var realizēt tieši galapatērētājam nemarķētas, nosaka noteikumi. Savukārt, ja olas tiek iegūtas no Gallus Gallus sugas putnu ganāmpulka, kurā ir vairāk par 50 dējējputniem, olas ir jāmarķē, un papildu marķējuma prasības arī ir noteiktas šajos noteikumos.

Grozījumi noteikumos “Prasības olu apritei nelielā apjomā” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv