Laukos
Dārzeņi un augļi

Padoms zemniekam. Izmaiņas AAL sarakstā – fungicīdi un herbicīdi0


Dārza vējgriķis un ķeraiņu madara vasaras kviešu sējumā.
Dārza vējgriķis un ķeraiņu madara vasaras kviešu sējumā.
Foto: Baiba Ralle

Fungicīdi

Pictor Active – sistēmas iedarbības preparāts slimību ierobežošanai rapšu, ripšu, sinepju, eļļas rutku, kaņepju un linu sējumos. Darbīgās vielas: boskalīds, piraklostrobīns. 2. reģ. klase.

Ziemas un vasaras rapšos, lai ierobežotu balto puvi un krustziežu sausplankumainību, apsmidzināt sējumus profilaktiski dalītā apstrādē slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 60–69). Ieteicamākais laiks smidzināšanai baltās puves ierobežošanai ir rapšu pilnās ziedēšanas laikā (AS 65), kad sāk nobirt pirmās ziedlapiņas.

Lai ierobežotu balto puvi, sausplankumainības, sauso puvi, neīsto miltrasu ziemas un vasaras ripšos, sinepēs, eļļas rutkos, kaņepēs, linos, apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, ar ziedkopas veidošanās fāzes sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 51–69).

Apstrāžu skaits sezonā – 1 līdz 2. Nogaidīšanas laiks – 42 dienas. Ja tiek smidzināts dalītā apstrādē, intervāls starp apstrādēm 7–21 diena. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Herbicīdi

Clap Forte – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, kas augos tiek uzņemts galvenokārt caur lapām, īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapšu sējumos. Darbīgā viela – klopiralīds. 2. reģ. klase.

Lai ierobežotu nezāles ziemas rapšos, smidzinājums veicams pavasarī, atjaunojoties veģetācijai, ar kultūrauga stublāja pagarināšanās sākumu līdz zaļo pumpuru stadijai (AS 30–51), vasaras rapšos – sākot ar kultūr­auga divu lapu stadiju līdz zaļo pumpuru stadijai (AS 12–51). Visefektīvāko rezultātu iegūst, smidzinot nezāles pēc izdīgšanas līdz lapu rozetes izveidošanās stadijai. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ļoti labi ierobežo parasto rudzupuķi un tīruma usni, labi ierobežo tīruma kumelīti, dārza vējgriķi un tīruma ilzīti. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, 5 m aizsargjoslu līdz blakuslaukam un lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Ar preparātu apstrādātus augus nelietot kompostēšanai vai mulčēšanai.

Frazer – sistēmas iedarbības preparāts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu un ziemas miežu sējumos. Darbīgā viela – fluroksipirs. 2. reģ. klase. Identiskais Latvijā reģistrētais preparāts – Hurler.

Preparāta lietošanas laiks ziemāju graud­augos ir pavasarī, no graudaugu cerošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 2=39). Nelietot graudaugos ar āboliņa vai citu tauriņziežu pasēju, var lietot ar stiebrzāļu pasēju, ja stiebrzāles ir stingri ieaugušas un sacerojušas. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ļoti laba efektivitāte ķeraiņu madaras un parastās virzas ierobežošanā, laba efektivitāte – tīruma zilauša, skaujošās panātres un tīruma neaizmirstulītes ierobežošanā. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, 5 m aizsargjoslu līdz blakuslaukam un lauksaimniecībā neizmantojamai zemei

LA.lv