Laukos
Tehnika

Padoms zemniekam. Kas jauns piensaimniecībā slaukšanas robotu jomā?
0


Karuseļa tipa slaukšanas robots.
Karuseļa tipa slaukšanas robots.
Ilustratīvs attēls. Foto no LA arhīva

Armīns Laurs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Latvijas piena ražošanas fermās slaukšanas robotu skaits pieaug ļoti strauji. Pēdējo pāris gadu laikā tas ir divkāršojies. Turklāt slaukšanas roboti ir piedzīvojuši arī būtisku modernizāciju. 


Valstīs ar attīstītu piena lopkopību arvien vairāk sāk lietot slaukšanas robotus, it sevišķi ģimenes saimniecībās. 2016. gadā Dānijā un Zviedrijā ar slaukšanas robotiem govis slauca jau vairāk nekā 20% saimniecību. Neatpaliek arī Nīderlande un Islande.

Latvijā pirmie slaukšanas roboti parādījās tieši pirms 10 gadiem, kad firma DeLaval uzstādīja savus robotus z/s Dimanti pie Blomes un LLU mācību un pētījumu saimniecībā Vecauce. Kopš tā laika slaukšanas robotu skaits Latvijā ir ievērojami audzis. Pašlaik Latvijā ir iespējams iegādāties triju firmu slaukšanas robotus, kas tos pārdod, uzstāda un nodrošina ar servisu. 

Visvairāk vienā saimniecībā tiek uzstādīti divi roboti, kas norāda, ka slaukšanas roboti vispopulārākie ir saimniecībās ar 100–150 slaucamām govīm. Visstraujāk robotu skaits audzis pēdējos divos gados, ko var izskaidrot ar piena cenu augšupeju, ES fondu pieejamību un darbaspēka trūkumu.


DeLaval slaukšanas robotos ieviestie jauninājumi
– Jaunā menedžmenta sistēma DelPro dod iespēju iegūt plašāku informāciju par ganāmpulku un robota darbību, atvieglo informācijas apmaiņu ar personālu un dod iespēju to saņemt savos viedtālruņos un planšetdatoros.


– Slaukšanas aparātam izmainīti darbības parametri. Tagad slaukšanas laikā pulsators maina taktu attiecības atkarībā no piena plūsmas intensitātes. Tas pasargā pupu no vakuuma kaitīgās ietekmes slaukšanas sākumā un beigās, kad slaukšanas intensitāte ir zema.


– Ieviesta slaukšanas stobriņu starpslaukšanas dezinfekcija ar tvaiku, kas būtiski uzlabo dezinfekcijas kvalitāti. 


– Dubultais piena filtrs nodrošina piena līnijas mazgāšanu tikai caur tīru filtru.


– Ieviestas trīs jaunas robotu modifikācijas – DeLaval VMS Supra, DeLaval VMS Supra+ un DeLaval VMS Spektra, kas atšķiras ar papildaprīkojumu. DeLaval VMS Supra papildus ir nokomplektēta ar automātisko somatisko šūnu skaitītāju, DeLaval VMS Supra+ – ar piena laboratoriju Herd Navigator, bet DeLaval VMS Spektra – ar automātisko govju ķermeņa kondīcijas noteikšanas sistēmu.


– DeLaval saviem klientiem slaukšanas robotus pārdod ar nomaksu.


– Izstrādāts un komerciālās saimniecībās sākts uzstādīt principiāli jaunu karuseļa tipa slaukšanas robotu AMR. 


GEA slaukšanas robotos ieviestie jauninājumi– Izstrādāts jauns slaukšanas robots GEA Monobox, kas principiāli atšķiras no līdz šim ražotā un pazīstamā daudzvietīgā slaukšanas robota MIone ar slaukšanas vietu skaitu un konstruktīvo izpildījumu, kā arī ar slaukšanas stobriņu uzlikšanas manipulatora konstrukciju.


– Jaunajam robotam GEA Monobox slaukšanas vietas izejas vārtiņi novietoti priekšpusē, kas veicina govs iziešanu no tā.


– Pilnveidota slaukšanas stobriņu bloka konstrukcija. Bloks kļuvis elastīgāks, ir vieglāk tīrāms un vairāk pasargāts no govs spērieniem.


– Pilnveidota pupu atrašanās vietas meklēšanas sistēma, izmantojot 3D kameru. Tas ievērojami paātrina slaukšanas stobriņu uzlikšanu.


– Pilnveidota piena moduļa konstrukcija, kas nodrošina tā ātru nomaiņu nepieciešamības gadījumos.


– Pilnveidota robota menedžmenta sistēma, kas paplašina nepieciešamās informācijas ieguves apjomus un kvalitāti, kā arī tai pievienota CowViw sistēma, ar kuras palīdzību var noteikt katras govs atrašanās vietu. Ir radīta iespēja menedžmenta sistēmu ērti savietot ar govs aktivitātes mērīšanas sistēmu CowScout S.


– Izstrādāts jauns karuseļa tipa slaukšanas robots DairyPro Q


Lely slaukšanas robotos ieviestie jauninājumi
Arī Lely turpina sava slaukšanas robota Astronaut 4 pilnveidošanu.


– Pilnveidota slaukšanas stobriņu uzlikšanas sistēma. Robotā virs govs ir novietota kamera, kas, izmantojot infrasarkano staru tehnoloģiju, nosaka govs atrašanās vietu un šo informāciju nosūta slaukšanas stobriņu uzlikšanas blokam. Uz slaukšanas bloka esošā kamera, kurā izmantota trīs dimensiju lāzera tehnoloģija, nosaka pupa atrašanās vietu un koordinē slaukšanas stobriņa uzlikšanu. Lietojot jauno sistēmu, tiek ievērojami samazināts slaukšanas stobriņu uzlikšanas laiks.


- Pilnveidota menedžmenta sistēma, tai pievienojot sistēmu Lely T4C InHerd, kas dod iespēju apkalpojošam personālam saņemt informāciju savos viedtālruņos. Sistēmas pamatā ir astoņas dažādas savstarpēji saistītas aplikācijas, kas sadala informāciju pa blokiem un kuras iespējams ielādēt jebkurā viedtālrunī. Piemēram, aplikācija Šodien katram darbiniekam parāda, kuri darbi būtu jāizdara šodien; aplikācija Govs nodrošina informāciju par katras govs reprodukcijas rādītājiem, barības intensitāti un produktivitāti; aplikācija Signāls brīdina par problēmām robota darbībā; aplikācija Sistēma šodien parāda, kādas apkopes vai remonti robotam ir jāizdara šodien utt. Tas ievērojami atvieglo katram darbiniekam nepieciešamās informācijas saņemšanu. 


– Pilnveidota arī vizuālā sistēma, kas ar attēliem vienlaikus parāda visus galvenos rādītājus gan par katru govi, gan ganāmpulku kopumā.


Karuseļa tipa slaukšanas roboti


Praksē ir pierādījies, ka lielās fermās, kur ir 500 govju un vairāk, priekšrocības, ko dod slaukšanas robotu lietošana mazās fermās, sāk zust. Kļūst darbietilpīgāka govju piedzīšana, tās nelabprāt iet uz slaukšanu, kā arī robotu tehniskā apkopšana u. c. Ekonomiskie aprēķini ir parādījuši, ka lielās fermās izdevīgāk ir lietot pilnīgi automatizētu karuseļa tipa slaukšanas iekārtu, nevis izmantot vairāk nekā astoņus vienvietīgos robotus.

Ņemot to vērā, firma DeLaval izstrādāja pilnīgi automatizētu karuseļa tipa slaukšanas iekārtu DeLaval AMR ar 24 skujiņas tipa slaukšanas vietām, kur tesmeņa sagatavošanu slaukšanai, slaukšanas stobriņu uzlikšanu, kā arī pupu dezinfekciju pēc slaukšanas veic pieci DeLaval robota VMS manipulatori. Pirmie divi, kas novietoti pēc ieejas slaukšanas vietā, sagatavo tesmeni, nākamie divi uzliek slaukšanas stobriņus. Tātad četri manipulatori kopā vienlaikus apkalpo četru govju divus pupus. Pēdējais manipulators, kas atrodas pirms izejas no slaukšanas vietas, pupus dezinficē. Katram manipulatoram divu pupu apstrādei nepieciešamas 20–30 sekundes, tāpēc karuseļa kustība uz to laiku tiek apturēta.

Ja govs līdz nonākšanai pie izejas nav izslaukta, platformas kustība apstājas līdz slaukšanas beigām. Gadījumos, kad slaukšanas stobriņu nav izdevies uzlikt vai arī tas nokritis slaukšanas laikā, pie izejas esošie selekcijas vārti novirza govi atpakaļ priekšslaukšanas laukumā.

Govs ieiet slaukšanas vietā caur dubultiem vārtiem, kas nodrošina, ka uz karuseļa platformas uzkāpj tikai viena govs. Slaukšanas iekārtu apkalpo viens cilvēks un govju grupu piedzinējs, kurš govis atdzen uz priekšslaukšanas laukumu un izdzen no tā.

Karuseļa tipa automatizētās slaukšanas iekārtas DeLaval AMR caurlaides spēja ir vidēji 90 govju stundā. Tas dod iespēju slaukt 540 govis trīs reizes vai 800 govis divas reizes dienā. Šāda tipa slaukšanas iekārta pašlaik tiek uzstādīta Igaunijā.


Ņemot vērā trūkumus, kas raksturīgi iekārtai DeLaval AMR (platformas kustība ar regulāriem pārtraukumiem un problēmas, kas rodas, ja slaukšanas stobriņus neizdodas uzlikt vai tie nokrīt slaukšanas laikā), firma GEA ir izstrādājusi savu automatizēto karuseļa tipa slaukšanas iekārtu DairyPro Q. Tai katrā slaukšanas vietā ir uzstādīta autonoma slaukšanas stobriņu uzlikšanas sistēma no robota GEA Monobox, tādējādi tai var būt jebkāds slaukšanas vietu skaits. Taču šķērslis šīs iekārtas praktiskai lietošanai var būt tās augstā cena, kam par iemeslu ir slaukšanas stobriņu uzlikšanas manipulatora novietošana katrā karuseļa slaukšanas vietā.

Žurnāla ” Agro Tops” novembra izdevums.
Žurnāla ” Agro Tops” novembra izdevums.

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv