Laukos
Tehnika

Padoms zemniekam. Ko dod augļu uzglabāšana kontrolētā atmosfērā0


‘Belorusskoje Maļinovoje’
‘Belorusskoje Maļinovoje’
‘Belorusskoje Maļinovoje’

Autore: Karina Juhņēviča-Radenkova, Dārzkopības institūts

Saskaņā ar zinātnieku novērojumiem secināts, ka kontrolētas modificētas atmosfēras tehnoloģijas – ULO (Ultra low oxygen jeb maza skābekļa daudzuma), DCA (Dynamic controlled atmosphere jeb dinamiskas kontrolētas atmosfēras, kur ābolus uzglabā minimālā (0,4–0,6%) skābekļa vidē, – ir efektīvs līdzeklis, ar ko iespējams nodrošināt ilgstošu, pat līdz astoņiem deviņiem mēnešiem ilgu ābolu uzglabāšanu, saglabājot nemainīgu to kvalitāti. Tomēr jāteic, ka šāda tipa atmosfēras režīmos augļu garša un aromāts neattīstās, tie saglabā šīs īpašības līmenī, kāds tas bija vākšanas laikā. Kā atzīmēja vairāki zinātnieki no Amerikas, neraugoties uz DCA un ULO priekšrocībām, pastāv liela varbūtība, ka pēc izņemšanas no kamerām augļi būs bojāti ar tā saukto izmainīta gāzu sastāva slimību (CO2 and O2 injury). Tāpēc Amerika ik gadu zaudē apmēram 100 milj. dolāru bojāto augļu dēļ. Amerikas zinātnieki ir konstatējuši, ka šīs slimības samazina difenilamīns, kura izmantošana Latvijā aizliegta.


Vainaga veidošanas ietekme

Jāņem vērā, ka arī meteoroloģiskajiem apstākļiem, apūdeņošanai, mēslošanai un ražas vākšanas laikiem ir liela ietekme. Augļa izvietojums kokā nosaka minerālvielu, galvenokārt kalcija, daudzumu tajā. Piemēram, ābolos, kas izvietoti vainaga daļās ar spēcīgiem jauniem dzinumiem, vienmēr būs mazāk kalcija un uzglabāšanas laikā tiem var attīstīties fizioloģiska rakstura slimības, piemēram, korķplankumainība. Pastāv cieša kopsakarība starp vainaga retināšanu un kalcija daudzumu augļos. Retinātiem vainagiem augļi mazāk tendēti uz fizioloģisko slimību attīstību. Noskaidrots, ka retināšanas laiks un veids nosaka kalcija daudzumu. Lai to palielinātu, vasarā, kad ābeļu dzinumu garums sasniedz 20 cm, ieteicams to galus nogriezt, lai apturētu to augšanu un tādējādi kavētu kalcija koncentrēšanos tajos. Šo procedūru nepieciešams atkārtot pēc četrām nedēļām.

SmartFresh izmantošana

Vairāku zinātnieku pētījumi ir pierādījuši SmartFresh efektivitāti, it sevišķi augļa stingrības saglabāšanai. Bet jāņem vērā, ka šā preparāta efektivitāte ir atkarīga no augļu vākšanas un apstrādes laika, apstrādes ilguma un aktīvās vielas koncentrācijas, arī šķirnes. Ir pierādīts, ka 1–Metilciklopropēns (1–MCP) spēj nomākt fizioloģiska rakstura slimības, kā arī novērst zemo temperatūru izraisītus bojājumus un mizas brūnēšanas attīstību bumbieriem, uzglabājot tos 0–1 °C temperatūrā. Savukārt, ja gaisa temperatūra ir augstāka – 2–3 °C, 1–MCP var izraisīt pastiprinātu iekšējo brūnēšanu.

Eiropas tirgū ir pieejams jauns kompānijas AgroFresh produkts 1–Metilciklopropēns HarvistaTM, ar ko apsmidzina dārzu divas trīs nedēļas pirms ražas novākšanas sākuma. Preparāta sastāvā esošā aktīvā viela palēnina augšanas un novecošanās hormona – etilēna – darbību, tādējādi pagarinot ražas novākšanas ilgumu līdz pat 21 dienai. HarvistaTM tehnoloģija nodrošina augļu vienlaicīgu nogatavošanos jebkurā vainaga daļā, kā arī pasargā augļus no biršanas. Augļi pēc apstrādes ar HarvistaTM preparātu būs vienmērīgāki krāsojumā, stingrībā un garšā.


Uzņēmums AgroFresh
ir 1–MCP patenta īpašnieks un nodarbojas ar 1–MCP, kā arī HarvistaTM preparātu reģistrēšanu visā pasaulē un augļu apstrādi ar tiem. Kā stāstīja uzņēmuma pārstāvis, augļu uzglabāšanas potenciāls sākas no augļu ziedēšanas brīža. Nav iespējams sagaidīt labus rezultātus, neievērojot augļu uzglabāšanas kvalitāti veicinošu audzēšanas tehnoloģiju. Tā kā AgroFresh pārstāvji daļēji atbild par augļu uzglabāšanas potenciālu, viņi brauc pa dārziem, nosakot optimālo gatavības pakāpi augļiem, kas paredzēti apstrādei ar 1–MCP. AgroFresh pārstāvji iesaka kameras, kurās paredzēts veikt apstrādi ar 1–MCP, aizpildīt ar augļiem nedēļas laikā. Augļu apstrādi ar 1–MCP uzņēmuma pārstāvji veic paši. Plūmēm, kā pierādīja viņu pieredze, ar 1–MCP var apstrādāt tikai Prunus salicina augļus, jo tikai šai plūmju sugai augļi ienākas vienlaikus. Turpretī Latvijā audzētām plūmju šķirnēm augļu ienākšanās laiks var būt ļoti atšķirīgs. Lai pie mums audzētās plūmju šķirnes varētu apstrādāt ar 1–MCP divas nedēļas pirms paredzētās to novākšanas, plūmju dārzi jāapsmidzina ar HarvistaTM. Kā jau minēts iepriekš, HarvistaTM garantēs vienādu augļu gatavības pakāpi jebkurā koka vainaga daļā.

AgroFresh pētījumi pierādījuši, ka, lai sasniegtu maksimāli augstāko augļu uzglabāšanas potenciālu, sākumā dārzs jāmiglo ar HarvistaTM un pēc tam augļi jāapstrādā ar 1–MCP. Apstrādei ar HarvistaTM ir vajadzīgs speciāls miglotājs, kas automātiski samaisa aktīvo vielu ar ūdeni īsi pirms smidzināšanas. Arī apstrādi ar HarvistaTM veic AgroFresh pārstāvji.

Kā sola uzņēmuma pārstāvji, 1–MCP reģistrācija Baltijas valstīs sāksies nākamgad. Ja viss izdosies, nākamā gada rudenī augļu audzētāji likumīgi varēs iegādāties un apstrādāt augļus ar 1–MCP. Kas attiecas uz HarvistaTM – nākamgad to reģistrēs Polijā, bet mums vēl jāpaciešas ar šā preparāta reģistrēšanu Baltijas valstīs.


Latvijā gūtā pieredze

Dārzkopības institūta pētījumos konstatēts, ka kontrolēta atmosfēra ar mazu skābekļa daudzumu (ULO) nodrošina ilgstošu ābolu uzglabāšanu. Veiktie pētījumi liecina, ka piemērotākais gāzu sastāvs ābolu uzglabāšanai ULO kamerās ir: O2 – 1,5% un CO2 – 2,5%.

Tomēr ne visām šķirnēm saglabājas nemainīga kvalitāte. Piemēram, pēc mūsu novērojumiem, tādai ābolu šķirnei kā ‘Zarja Alatau’ dažreiz tiek konstatēts izteikts nožuvums. Līdzīgs uzglabāšanas defekts ir konstatēts ābolu šķirnei ‘Auksis’. Šai šķirnei, kā arī šķirnēm ‘Antej’, ‘Belorusskoje Maļinovoje’, ‘Aļesja’, ja gāzu sastāvs ir O2 – 1%, CO2 – 2%, novēroti CO2 un O2 izraisīti bojājumi.

Šķirnei ‘Kovaļenkovskoje’ āboli glabājas labi, bet pēc izņemšanas no ULO kameras tiem bija izteikta zāles garša, kā arī īss realizācijas laiks. Arī šķirnes ‘Saltanat’ āboliem pēc izņemšanas no glabātavas bija netipiska garša un ļoti īss realizācijas laiks. Šķirnes ‘Gita’ ābolu uzglabāšanas kvalitāte nav pastāvīga un pat ar līdzīgiem gatavības pakāpes rādītājiem kvalitāte var būtiski variēt. Iespējams, īpaši šai šķirnei uzglabāšanas kvalitāte ir ļoti atkarīga no meteoroloģiskiem un agrotehniskiem apstākļiem.

Šķirnēm ‘Dace’, ‘Edīte’, ‘Orļik’, ‘Rubin’ nebija novēroti CO2 un O2 izraisīti bojājumi, āboli uzglabājas ļoti labi.

‘Sinap Orlovskij’ augļiem pēc izņemšanas no ULO kameras konstatēta izteikti zaļa, nepievilcīga krāsa un skāba garša. Tādēļ tos ieteicams pirms ievietošanas kamerā apmēram divas nedēļas uzglabāt 8–12 0C, nevis dzesētavā, lai augļos turpinātos gatavošanās procesi. Šāda gatavināšana pasargās šīs šķirnes augļus arī no mizas brūnēšanas, uzglabājot tos parastā dzesētavā. Šogad, kad ziemas šķirņu ābolu gatavošanās dārzā būs stipri kavēta, tā var būt nepieciešama daudzām ziemas šķirnēm pat pirms ievietošanas dzesētavā. Var arī mēģināt pēc uzglabāšanas ULO papildus vienu divus mēnešus paturēt parastajā dzesētavā.

Ābolu šķirnei ‘Rubin’ ir ļoti tipiska fizioloģiska rakstura slimība – brūnie mizas iegrimumi. Lai samazinātu šīs slimības attīstību, ieteicams šo šķirni uzglabāt ULO kamerās vai veikt apstrādi ar 1–MCP.

Pūrē veikto pētījumu rezultāti liecina, ka šķirņu ‘Auksis’ un ‘Belorusskoje Maļinovoje’, ‘Tiina’, ‘Saltanat’ āboli ir piemēroti uzglabāšanai ULO atmosfērā ar nemainīgu kvalitāti, ja gāzu sastāvs ir O2 – 1,5%; CO2 – 1,5%.

Ābolu šķirne ‘Baltais Dzidrais’ ir viena no šķirnēm, kas labi uzglabājas kontrolētas atmosfēras apstākļos līdz pat oktobrim.

Pūres pētījumi liecina, ka ābolu šķirnes ‘Sinap Orlovskij’, ‘Gita’, ‘Kovaļenkovskoje’ nav piemērotas ULO tipa uzglabāšanai. To augļus ieteicams uzglabāt parastajā dzesētavā. ‘Spartan’ un ‘Zaslavskoje’ ābolu uzglabāšana ULO tipa kamerās atzīta par problemātisku.

Kooperatīvā Augļu nams pagājušajā ziemā ULO tipa kamerai bija konstatētas būtiskas CO2 un O2 novirzes no paredzētā režīma (CO2 pārsniedza, bet O2 nokritās zem kritiskās robežas). Uz to negatīvi reaģēja šķirnes ‘Antej’ āboli. Āboli kļuva vaskaini, un tiem konstatēti izmainītā CO2 un O2 daudzuma izraisīti bojājumi – mīkstuma brūnēšana. Āboli no ārpuses izskatījās normāli, bet, sākot no serdes zonas, mīkstums sāka brūnēt. Tādējādi kooperatīvs Augļu nams zaudēja apmēram 20 tonnu šķirnes ‘Antej’ ābolu. Līdzīga brūnēšana pie serdes parādījās arī tajā pašā kamerā glabātajiem ābolu šķirņu ‘Zarja Alatau’, ‘Orļik’ un ‘Aļesja’ eksperimentālajiem paraugiem, bet mazāk izteiktas pirmās pazīmes bija vērojamas arī ‘Sinap Orlovskij’ augļiem. Acīmredzot šo šķirņu āboliem ULO tipa glabāšanā CO2 koncentrācijai un tās svārstībām ir ļoti liela nozīme.

Uzglabāšana kontrolētā atmosfērā ar mazu skābekļa daudzumu var būtiski pagarināt ābolu uzglabāšanas laiku. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka Latvijā audzēto ziemas šķirņu āboli vākšanas laikā vēl nav sasnieguši lietošanas gatavību, tāpēc šī tehnoloģija būtiski samazina organoleptisko īpašību (garša, krāsa, aromāts) attīstību. Protams, āboli pēc uzglabāšanas ULO kamerā ir sulīgāki, kraukšķīgāki, bet arī skābāki. Diemžēl ne vienmēr, izmantojot ULO kameras ābolu uzglabāšanai, gala rezultāts ir paredzams, dažreiz izmainītā CO2 un O2 daudzuma radīto bojājumu dēļ sekas var būt bēdīgas.

Žurnāla Agro Tops oktobra numura titullapa
Žurnāla Agro Tops oktobra numura titullapa


Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv