Laukos
Gaļa un zivis

Pagarina pasākumu termiņu mutes un nagu sērgas novēršanai no Tunisijas un Alžīrijas0

Foto – Shutterstock

Valdība otrdien, 24.aprīlī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par mutes un nagu sērgas likvidēšanas kārtību.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas sagatavotajā anotācijā, situācija ar mutes un nagu sērgu Alžīrijā un Tunisijā joprojām nav skaidra. Uz šīm valstīm no ES dalībvalstīm tiek eksportēts ievērojams daudzums dzīvu liellopu. Tā kā transportlīdzekļi liellopus nogādā uz dažādām saimniecībām, kurās par esošo dzīvnieku veselību nav atbilstošas informācijas, ir lietderīgi pagarināt ieviesto pasākumu piemērošanas termiņu.

Tādēļ grozījumi noteic, ka īstenojamie pasākumi, lai novērstu mutes un nagu sērgas izplatīšanos no Alžīrijas un Tunisijas, ir piemērojami līdz 2019.gada 30.jūnijam.

Pasākumi attiecas uz transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pārvadā dzīvniekus vai dzīvnieku barību un valstī iebrauc no Alžīrijas un Tunisijas tieši vai brauc tranzītā cauri jebkurai citai trešajai valstij.

Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecas uz transportlīdzekļu vadītājiem (operatoriem), kas pārvadā dzīvniekus vai dzīvnieku barību un valstī iebrauc no Alžīrijas un Tunisijas tieši vai brauc tranzītā cauri jebkurai citai trešajai valstij. Informācija par to transportlīdzekļu skaitu, kuri iebrauc no minētajām valstīm dzīvnieku vai dzīvnieku barības pārvadāšanas nolūkā, nav pieejama.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv