Laukos
Mežsaimniecība

Palielina atbalstam paredzēto maksimālo meža ieaudzēšanas platību0


Jauna priežu meža stādīšana Ikšķiles novadā.
Jauna priežu meža stādīšana Ikšķiles novadā.
Foto – LETA

Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi ieguldījumiem meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā, paredz valdības apstiprinātie grozījumi kārtībā, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu ieguldījumos meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā

Ņemot vērā pasākumā iestrādātos augstos kvalitātes kritērijus, grozījumi paredz palielināt maksimālo platību, kurā var veikt meža ieaudzēšanu, līdz 20 ha vienam atbalsta saņēmējam plānošanas periodā.

Grozījumi paredz arī iespēju apmežot nelielu platību līdz 4 ha līdzšinējo 2 ha vietā (atsevišķi no lauksaimniecības zemes esošu platību, uz kuru netiek attiecināts nosacījums par augsnes auglību).

Papildināti arī projektu atlases kritēriji apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” un “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”, dodot iespēju atbalsta pretendentam iegūt papildu punktus projekta vērtēšanas procesā, ja pretendents apguvis mežsaimniecības mācību kursu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.

Grozījumi noteikumos stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv